Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 31.7.2015 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,84 m, mikä on 24 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa suurempi lukema. Vedenpinta on ollut laskeva viimeiset kaksi viikkoa. Pinnan laskua on vauhditettu ensin varovaisella ja Naapuskosken venekanavan rikkouduttua suuremmalla lisäjuoksutuksella Naapuskosken padosta. Venekanavan korjaus kestää vielä useita viikkoja. Myös lisäjuoksutusta jatketaan toistaiseksi.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan (Saviveden) välinen korkeusero on nyt noin 55 cm. Vedenpinta Leppävirran yläpuolella on noin10 cm ylempänä kuin Varkaudessa. Virtaama Leppävirralla on noin 170 m3/s.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on pysynyt heinäkuun ajan parin sentin vaihtelulla ennallaan. Vedenkorkeus on nyt 45 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Ennusteen mukaan huipputaso olisi nyt saavutettu, mutta ainakaan nopeaa pinnan alenemista ei lähikuukausina tapahdu.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitti on säännöstelylupien tavoitetason ylärajoilla suurten juoksutusten avulla. Pinnat eivät merkittävästi laske elokuun aikana, koska juoksutuksia tarvittaessa pienennetään.
Nilsiän reitillä Vuotjärven säännöstelyluvan yläraja on elokuussa laskeva, minkä vuoksi nykyistä pinnantasoa on alennettava toistakymmentä senttiä. Virtaamat ovat keskimääräistä suuremmat myös Nilsiän reitillä, mutta vedenkorkeudet pysyvät säännöstelyrajojen puitteissa.

Juojärven vedenkorkeus on hieman ajankohdan keskimääräistä ylempänä noin 10 cm säännöstelyluvan ylärajan alapuolella. Elokuulle ennustetaan muutaman sentin alenemaa.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitillä Pielavesi on 20 cm, Iisvesi 16 cm ja Konnevesi 7 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Pintojen alenema heinäkuussa samassa järjestyksessä 8 cm, 11 cm ja 11 cm. Elokuussa ennuste on samansuuntainen, hitaan pinnanaleneman odotetaan jatkuvan.

Pohjavesi

Pohjavesivarastot ovat täynnä.

Pintaveden lämpötila

Kallaveden pintalämpötila Itkonniemellä on tänään 18 °C. Viimeaikaiset lukemat ovat 2-3 °C ajankohdan keskimääräistä alhaisempia. Pohjois-Savon järvivedet ovat keskimäärin lämpimimmillään juuri nyt heinä-elokuun vaihteessa.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 823, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi.


Alueellista tietoa