Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 19.8.2019 (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon järvien vedenpinnat matalalla

Vähäsateisen kesän seurauksena, järvien vedenpinnat ovat laskeneet kauttaaltaan ja vedenpinnat ovat ajankohdan keskimääräisten korkeuksien alapuolella. Viimeaikaiset vähäiset sateet ovat kuitenkin osaltaan hidastaneet vedenpinnan laskua.

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on noin 15 cm alempana ajankohdan keskimääräistä arvoa ja vedenpinta lähentelee jo laivaliikennekauden alarajaa NN+81,25. Vedenpinta on tällä hetkellä noin 3 cm:n em. päässä alarajasta. Ennusteen mukaan Kallaveden vedenpinta jatkaisi hidasta laskuaan (-5 cm) aina syyskuun loppuun saakka, ellei sateita saada.

Kallavedestä lopetettiin juoksutukset (Konnuksen tulvakanava ja Naapuskosken säännöstelypato) 11.6. heti kun se lupaehtojen mukaan oli mahdollista. Vuosi sitten Kallaveden vedenpinta oli vastaavana ajankohtana 11 cm ylempänä, mutta vuonna 2006 vedenpinta oli 13 cm alempana. Kallaveden kokonaislähtövirtaama on tällä hetkellä noin 45 m3/s kun ajankohdan keskimääräinen virtaama on noin 115 m3/s (Kallavesi purkaa vetensä kokonaisvirtaamasta 2/3 Konnukosken ja 1/3 Karvionkosken kautta). Vähävetisyyttä selittää, mm. se, että Kallaveden valuma-alueen toteutunut sadesumma on ajan kohdan keskimääräiseen arvoon verrattuna reilun 100 mm vähemmän kuluneen vuoden jaksolla.

Iisalmen reitti

Iisalmen reitin säännöstellyt järvet Onki- ja Porovesi ovat säännöstelyluvan mukaisen alarajan tuntumassa, noin 10 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella. Kiuruveden vedenpinta on paikallisten sateiden myötä noussut lähellä ajankohdan keskiarvoa, Iisalmen reitin säännöstelypadot on lupaehtojen mukaisesti suljettu, ainoastaan Nerohvirran kalatiehen ja Viannankosken kalaportaaseen menee vettä. Viannankosken voimalaitos on myös suljettu ja pysynee suljettuna, kunnes vesitilanne kohenee. Nilsiän reitin säännöstellyt järvien vedenpinnat ovat ajankohdan mukaisissa keskimääräisissä korkeuksissa.

Rautalammin reitti

Rautalammin reitin säännöstelemättömät järvet ovat noin 20 cm ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja laskevat ennusteen mukaan syyskuun loppuun mennessä 5-10 cm ellei sateita saada.

Pohjavesitilanne

Maankosteuden vajaus on Pohjois-Savon alueella noin 60-90 mm, eli ihan vähäiset sateet eivät korjaa vajetta. ELY-keskuksella on Pohjois-Savossa kolme pohjaveden seuranta-asemaa ja näissä pohjavesitilanne on vielä kohtuullisen hyvä isohkojen pohjavesimuodostumisalueiden osalta, mutta pienehköiden (tiiviit maalajit) pohjavesimuodostumisalueiden osalta tilanne on heikompi ja pohjavedenpinta on paikoin noin 50-60 cm alempana ajankohdan keskimääräistä korkeutta.

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Jukka Hassinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 783, jukka.hassinen@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa