Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.3.2017 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on NN+ 81,58 m, mikä on 11 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi lukema. Kallaveden pinta laski helmikuun puolivälissä 2 cm, mutta on nyt kääntynyt nousuun ja on samassa korkeudessa kuin kuukausi sitten. Vuosi sitten valmistuneet pohjapadot rajoittavat virtaamaa siinä määrin, että maaliskuun aikana on todennäköisesti aloitettava lisäjuoksutus Leppävirran reitin säännöstelypatojen kautta, jotta estetään vedenpintojen nousu haitallisiin tulvakorkeuksin myöhemmin keväällä.

Iisalmen reitillä pinnankorkeudet ovat saavuttaneet lopputalven laskevat ylärajat, joten juoksutuksia lisätään ja pinnat kääntyvät laskuun maaliskuun ajaksi. Maaliskuun loppuun mennessä Onki- ja Poroveden säännöstelylupien ylärajat laskevat 20 cm.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on laskenut helmikuussa 7 cm. Haukivesi on noin 3 cm yli ajankohdan keskimääräisen pinnantason. Haukivedellä pinnanlaskun odotetaan jatkuvan ainakin ensimmäiset viikot tästä eteenpäin. Muut järvet kääntyvät nousuun aikaisemmin.

Nilsiän reitillä Syvärin säännöstelyluvan suhteen vaadittava pinnanlasku maaliskuun loppuun on vielä 25 cm. Vuotjärven säännöstelyluvan ylärajan alin piste on enää 10 alempana.  Juojärvessä säännöstelyluvan ylärajan vaatima pinnanalennus on oikeastaan jo saavutettu, mutta luvallista pinnanlaskua voi vielä tapahtua Juojärvessäkin.

Rautalammin reitillä Pielavesi, Iisvesi ja Konnevesi ovat kaikki laskeneet tammikuun alusta 2 cm ja ovat 5 -10 cm ajankohdan keskiarvokorkeuden alapuolella. Merkittävää vedenpintojen laskua ei enää tapahdu ennen kevät sulannan aiheuttamaa pintojen nousua, mutta huomattavan pinnannousun alkuun saattaa olla vielä useita viikkoja.

Lumen vesiarvo on Pohjois-Savossa 80 – 160 kg/m2. Lunta on selvästi eniten Tuusniemi – Siilinjärvi –linjan koillispuolella, maakunnan etelä- ja länsiosat Kuopioon asti ovat vähälumisempia.   Järvien jäät ovat vaihtelevan lumipeitteen suojaamina vaihtelevat. Jään paksuudet havaintopaikoilla 40-50 cm, mutta heikompia paikkoja saattaa olla pienen välimatkan päässä. Viime päivinä sataneen lumen paino painaa jäitä ja nostattaa vettä jään päälle, mikä vaikeuttaa olennaisesti jäillä liikkumista.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh 0295 026 823, [email protected]


Alueellista tietoa