Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Pohjois-Savon ELY-keskukselta myönteinen suojelupäätös Puijon Konttilasta (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt myönteisen suojelupäätöksen Puijon alueella sijaitsevan Konttilan tilan päärakennuksen, aitan, navetan ja pihapiirin suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla. Suojelu kohdistuu asuinrakennuksen ulkoasuun ja sisätiloihin, navetan ja aitan ulkoasuun sekä pihapiiriin. ELY-keskus on lähettänyt päätöksen ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

 

Päätöksessään ELY-keskus toteaa, että Konttilan tilakokonaisuus on merkittävä ja sijainniltaan ainutlaatuinen perinnemaisema maakunnassa. Asuinrakennuksen vanhimmat osat eli hirsiseinät ovat iänmäärityksen mukaan vuodelta 1775. Suurimmat muutokset rakennus koki 1930-luvun peruskorjauksessa. Tuolloin rakennuksen ullakkotilaa korotettiin niin, että saatiin kaksi asuinhuonetta lisää ja kattomuodoksi laitetiin mansardikatto. Kuopion kaupungin omistama rakennus on peruskorjattu vuosina 2002-2003, jolloin säilytettiin vuodelta 1937 peräisin oleva ulkoasu. Sisätiloissa palautettiin osittain vanhempaa alkuperää olevia rakennusosia.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan nykyisessä yleiskaavassa oleva merkintä ei ole sitova ja Puijon alueella ei ole voimassa asemakaavaa, jossa Konttila olisi osoitettu suojelukohteeksi. ELY-keskuksen suojelupäätös on tehty siten, että Konttila voi toimia jatkossakin elävänä Puijon matkailuun ja liikuntaan liittyvänä paikkana. Konttilaan voidaan jatkossakin kehittää muuttuvien toimintojen tarpeisiin, kunhan lähtökohtana ovat sen kulttuurihistorialliset, historialliset ja maisemalliset arvot.

 

ELY-keskukselle esityksen Konttilan suojelemisesta teki Pohjois-Savon perinnepoliittinen yhdistys. Konttilan tilan omistajan Kuopion kaupungin kanssa on neuvoteltu kohteen suojelumääräyksistä ennen suojelupäätöksen tekemistä. Kuopion kaupunginhallitus on omana näkemyksenään todennut yleiskaavassa olevat merkinnät riittäväksi eikä erilliselle rakennussuojelulain mukaiselle suojelulle näinollen olisi tarvetta.

 

Lisätietoja
ylitarkastaja Eeva Pehkonen, puh. 040 537 0915, eeva.pehkonen(at)ely-keskus.fi

 

Liite:
Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös Konttilan suojeluesityksestä (pdf , 2Mt)


Alueellista tietoa