Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjois-Pohjanmaan upeaa suoluontoa suojelualueiksi (Pohjois-Pohjanmaa)

Koiraselkä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat sopineet noin 430 hehtaarin suojelualueen perustamisesta Oulun Silkkasuo-Teerisuon ja noin 35 hehtaarin suuruisen suojelualueen perustamisesta Siikajoen Valkeisnevan alueelle. ELY-keskus teki päätökset yksityisten suojelualueiden perustamisista 30.6.2017.

Perustetut suojelualueet kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan suojeluvarauksiin. Molemmat suot ovat luonnontilaisina säilyneitä edustavia esimerkkejä Pohjois-Pohjanmaan suoluonnosta.

Rauhoitusmääräysten mukaan mm. perustettujen suojelualueiden metsien hakkuu ja ojitukset ovat kiellettyjä. Metsästyskäytäntöihin tai jokamiehen oikeuksiin ei tule rajoituksia.

ELY-keskus ja Tornator ovat viime vuosina sopineet useista suojelualueiden perustamista tai maakaupoista suojelutarkoituksiin. Viimeisen viiden vuoden aikana suojelusopimuksia on tehty yhteensä lähes 1000 hehtaaria Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Maaliskuussa lainvoiman saaneeseen Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavaan tuli uusi suojeluvarauksia noin 19000 hehtaaria, joista noin puolet on valtion ja puolet yksityismaalla. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa kaavan suojelualueita neuvottelemalla maanomistajien kanssa alueiden hankkimisesta valtion omistukseen tai yksityisten suojelualueiden perustamisista. Yksityisiä suojelualueita on Pohjois-Pohjanmaalla tällä hetkellä yli 1100 kpl.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Eero Melantie, ELY-keskus, puh. 0295 038 377
Maankäyttöasiantuntija Heikki Leppänen, Tornator Oyj, puh. 010 5630 115, www.tornator.fi

Liitteet


Alueellista tietoa