Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pohjois-Pohjanmaalla tulvatilanne pahin Kiiminkijoella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kiiminkijoella on 5 isompaa jääpatoa Kiimingin Alakylän ja Ylikiimingin taajaman välillä. Alakylän alapuolella Honkasessa jääpato on osittain purkautunut ja tieyhteyksiä ei enää ole poikki. Pahin tilanne on tällä hetkellä Ylikiimingissä. Siellä kirkon kohdalla oleva pato nostaa vettä Ylikiimingin taajamassa. Sen alapuolella on pitkä yhtenäinen jääkenttä. Jääpatojen patojen purkamisessa joudutaan huomioimaan paikallisten vahinkojen lisäksi vaikutukset joen muihin jääpatoihin. ELY-keskus seuraa jääpatojen kehittymistä. Kiiminkijoen yläosalla on vielä runsaasti jäätä ja virtaama kasvaa vielä arviolta kahden päivän ajan. Jääpatojen takia vedenkorkeudet vaihtelevat nopeasti eri alueilla. Lähipäiville ei ole luvassa yhtenäisiä sateita, jotka pahentaisivat tulvatilannetta, paikallisia sadekuuroja esiintyy. 

Kivijoen ja Kuivajoen virtaamat ovat kääntymässä laskuun, jäidenlähtö niissä tapahtuu parhaillaan ja saattaa aiheuttaa jääpatoja. Oijärven vedenpinta on korkeimmillaan ensi viikonloppuna, vedenkorkeus Oijärvessä jää vesistöennusteen mukaan n. 0,5 m viime kevään tulvakorkeutta alemmaksi. Iijoen virtaama on kasvussa. Pudasjärvellä ja Jongunjärvellä vedenkorkeus on suurimmillaan huhti - toukokuun vaihteessa.

Oulujoen eteläpuolisissa joissa on enää pieniä jääpatojen rippeitä, joiden ei ennusteta enää aiheuttavan laajempia ongelmia ja virtaamat niissä  ovat kääntyneet laskuun. Uljuan tekojärvessä on varastotilaa vielä 2,5 m. Siikajoen vedenkorkeus Mankilan alueella tulee olemaan lähellä tulvarajaa huhtikuun loppuun asti.

Vesi- ja tulvatilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesistoennusteet.

Lisätiedot:
Rakennuttamispäällikkö Timo Karjalainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 766 0574 (jääsahaukset ja tulva-aikaiset operatiiviset toimet)
Vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400-386 593 (kokonaistilanne 23.4.-25.4.)
Insinööri Eero Nuortimo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 535 5839 (vedenkorkeudet ja virtaamat)


Alueellista tietoa