Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pohjois-Pohjanmaalla jokien hyydetulvariskin suuruus riippuu pakkasista (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Viikonlopulle ennustetut pakkaset kasvattavat hyydetulvariskiä Pohjois-Pohjanmaan joissa. Hyydepadot voivat nostaa paikoin vettä korkealle ja jokivarsien kesämökit voivat olla vaarassa kastua. Virtaamat Pohjois-Pohjanmaan joissa ovat vuodenaikaan nähden keskimääräistä suuremmat johtuen kuluneen viikon aikana tapahtuneesta lumen sulamisesta ja yhtäaikaisesta sateesta. Kasvava virtaama voi aiheuttaa jokeen jo syntyneen jääkannen irtoamista, mikä lisää osaltaan hyydepatoriskiä.

Tänä syksynä hyydepatoja on jo havaittu mm. Kiiminkijoessa Haukiputaalla. Pohjois-Pohjanmaalla hyydepatoja muodostuu tyypillisesti Oulujoen ja Iijoen lisäksi vapaana virtaaviin luonnontilaisiin jokiin. Säännöstellyissä joissa virtaaman pienentämisellä voidaan yrittää pienentää hyydetulvariskiä.

Olosuhteet ovat otolliset hyydepatojen muodostumisen kannalta, jos avoimena virtaavissa joissa virtaama on riittävän iso ja lämpötila on tarpeeksi alhainen. Lumisade pahentaa myös hyydepatoriskiä. Niinpä esimerkiksi joulunpyhien ja vuodenvaihteen hyydetulvariskin suuruus riippuu täysin lämpötilan kehityksestä.

Lisätiedot:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 5047071
Ympäristöinsinööri Kaisa Kettunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 7139242
Ympäristöinsinööri Miikka Annunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 1863048


Alueellista tietoa