Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Evijärven kunnassa (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa on Evijärven kunnan pohjavesialueet, ja rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus esittää hydrogeologista tietoa joka on olennaista pohjavesialueiden rajaamisessa ja luokituksessa.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti: 

1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön

– ELY-keskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden luokitusmuutoksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Evijärven kunnan kirjastossa heinäkuussa 3.7–30.7.2017 ja kunnanvirastossa 31.7–31.8.2017. Tämä kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä myös sähköisesti:

Mahdolliset lausunnot pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista pyydetään toimittamaan viimeistään 31.8.2017 postitse Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, Alvar Aallonkatu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki tai sähköpostitse: [email protected]  

Mikäli luokitukseen vaikuttavia seikkoja ei ilmene, tallennetaan muutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/-pohjavesialuepaikkatietokantaan.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa