Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus alkaa Pirkanmaalla Orivedeltä ja Juupajoelta (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta.

- Tarkastelussa hyödynnetään taustatietona jo aiemmin tuotettuja pohjavesialueiden inventointitietoja. Kullekin pohjavesialueelle määritellään rajat ja muodostumisalue, kertoo ylitarkastaja Merja Antikainen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pohjavesialueiden ajantasaisia tietoja tarvitaan vesienhoidon, vedenhankinnan ja maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelutarpeen määrittelyssä.

Oriveden ja Juupajoen alueet määritetään ensimmäisinä Pirkanmaalla

ELY-keskukset luokittelevat jatkossa pohjavesialueet seuraavasti:

  • 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
  • 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue  
  • E-luokka/merkintä: pohjavesialue, jonka pohjavedestä muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Pirkanmaalla pohjavesialueiden rajaamis- ja luokitustyö alkaa Orivedeltä ja Juupajoelta. Tänä kesänä on suunniteltu maastotyöt toteutettavaksi myös Punkalaitumella, Sastamalassa, Parkanossa, Pälkäneellä ja Kihniössä. Alustavan karttatarkastelun perusteella Pirkanmaan nykyisten pohjavesialueiden rajauksiin ei olisi tulossa juurikaan muutoksia. Osaan pohjavesialueista tulisi lisämerkintä E.

Maastossa tarkistetaan mahdollisesti muun lainsäädännön nojalla suojeltuja pintavesi- ja maaekosysteemejä. Lähtökohtaisesti työ perustuu olemassa olevaan tietoon.

- Muutoksista tullaan järjestämään kuuleminen rajausten ja luokitusten valmistuttua, Antikainen kertoo.

Pohjavesialueet on suunniteltu luokiteltavan koko maassa uudestaan neljän vuoden kuluessa.

Lisätietoja:  

Pirkanmaan ELY-keskus
Merja Antikainen, puh. 029 503 6318, [email protected]

www.ymparisto.fi: Pirkanmaan pohjavesialueet


Alueellista tietoa