Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pohjanmaan joet hyytävät edelleen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjanmaan jokivesistöissä on ollut tammikuun alkupuoliskolla hyydeongelmia selvästi normaalia vuosia enemmän.  Alkuviikon aikana hyydettä on torjuttu Lestijoella, Perhonjoella ja Ähtävänjoella. Uusia hyydeilmoituksia on tullut myös Kyrönjoelta. Merkittäviltä rakennusvahingoilta on ainakin toistaiseksi vältytty, mutta muutamat rantasaunat ja varastorakennukset ovat vahingoittuneet. Tulvaveden alla on lisäksi monin paikoin metsää ja peltoa sekä pihoja.

Lestijoella hyydettä on torjuttu usean päivän ajan Toholammilla Tornikoskella ja Hirvikoskella. Tilanne on ainakin toistaiseksi saatu helpottamaan kaivutöiden ja räjäytysten ansiosta. Kaivinkone on alueella edelleen varalla.

Perhonjoen hyydeongelmat pahenivat tiistaina, kun Kruunupyyssä Murikankoskella muodostui kaksi metriä korkea hyydepato. Kaivinkoneella saatiin tiistaina tehtyä vedelle varareitti, eikä tulvavesi enää uhkaa asutusta. Myös joen yläosilta Vetelistä on tullut ilmoituksia hyydeongelmista. Heikkilänkoskella ja Forsbackankoskella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tarkkailee tilannetta ja aloittaa tarvittaessa hyyteentorjunnan.

Ähtävänjoen hyydetilanne näyttää pääosin olevan rauhoittumassa. Alkuviikon aikana kaivu- ja räjäytystöitä on tehty Pölsforsenilla, Maansforsenilla ja Gersforsenilla. Kaikki hyydeongelmakohteet sijaitsevat Pedersöressä. Tänään keskiviikkona ELY-keskus on joutunut tekemään kaivutöitä Pölsforsenilla.

Tiistaina tuli ilmoituksia hyyteen muodostumisesta Kyrönjoelle Isonkyröön ja sen alapuolelle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tarkkailee tilannetta ja aloittaa tarvittaessa hyyteentorjunnan.

Hyydekohteita on tänä talvena ollut selvästi enemmän kuin moneen vuoteen. Liitteenä on kartta, jossa näkyvät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tietoon tulleet ongelmalliset hyydekohteet. Hyyteen runsaus johtuu ensi sijaisesti ajankohdan runsaista virtaamista ja kylmästä säästä. Suuret virtaamat hidastavat suojaavan jääpeitteen muodostumista ja kylmä sää lisää hyyteen muodostumista. Pohjanmaan jokien virtaamat ovat tämän vuoden alussa olleet kaksikertaisia ajankohdan keskiarvoihin verrattuna. Virtaamien laskun ja jääkannen muodostumisen toivotaan helpottavan hyydetilannetta.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Tommi Mäki, puh. 0295 027 882
  • Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794

 


Alueellista tietoa