Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pohjalaismaakuntien alueella kelirikon ennustetaan olevan keskimääräisellä tasolla tänä keväänä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Teiden kelirikkokausi alkaa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa yleensä maaliskuussa ja kestää sääoloista riippuen keskimäärin yli kaksi kuukautta. Tiestöä on keväisin painorajoitettu keskimäärin 150 kilometrin matkalla. Painorajoituksia asetetaan tarpeen mukaan, riippuen kevään säistä ja tierungon sulamisen aiheuttamista ongelmista.

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella kelirikon ennustetaan olevan tänä keväänä keskimääräisellä tasolla. Ennuste pohjautuu alkutalven sääolosuhteisiin, jolloin pohjaveden pinta jäi korkealle muodostaen jäätä tierakenteisiin. Roudan syvyys tierakenteissa on kuitenkin normaalilla tasolla lauhan talven vaikutuksesta.

Kevään kelirikon vaikeus riippuu oleellisesti kevään säätiloista. Hitaasti etenevä viileä kevät, aurinkoisine päivineen ja mahdollisine yöpakkasineen, vähentää kelirikkoa. Nopeasti etenevä kevään tulo sateineen ja pilvisine päivineen puolestaan lisää kelirikkoa.

Päällystetyt tiet ovat kärsineet talven lauhoista ja sateisista keleistä. Päällysteisiin on muodostunut paljon vaurioita, joiden johdosta pahimmin vaurioituneille osuuksille joudutaan mahdollisesti asettamaan nopeusrajoituksia.

Painorajoituksista huolimatta sallitaan yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät kuljetukset, kuten säännölliset linja-autovuorot, elintarvike-, maito-, teuraseläin- ja tuorerehukuljetukset, lämmitysöljykuljetukset kasvitarhoille sekä jätehuoltolain edellyttämät kuljetukset. Myös tie-, tele- ja sähkölaitosten kunnossapitoajoneuvot saavat hälytysluontoisissa tehtävissä käyttää tiestöä.

Välttämättömien kuljetusten suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö tieviranomaisten kanssa on suotavaa.

Paikallisella aluevastaavalla on oikeus myöntää poikkeuslupia painorajoitetuille teille. Poikkeusluvan hakijan tulee lupaa hakiessaan perustella, miksi luvan hakijan mielestä kuljetus on välttämätön. Aluevastaavan antama kirjallinen poikkeuslupa tulee olla aina kuljetuksessa mukana.

Tietoja kelirikkoon liittyvistä asioista saa paikallisilta ELY-keskuksen aluevastaavilta. Tietoa voimassa olevista painorajoituksista saa myös osoitteesta:

http://www.liikennevirasto.fi/tieverkko/kunnossapito/kelirikot

Lisätietoa:

  • Veijo Rajamäki
    Aluevastaava
    Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

    Puh. 0295 027 750


Alueellista tietoa