Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pk-yritykset säilyttävät työpaikat - Pirkanmaan pk-yritysbarometrin tulokset, syksy 2013 (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat pysyneet alkuvuoden tasolla vaikeutuneesta taloustilanteesta huolimatta. Viidennes pirkanmaalaisista yrityksistä uskoo tilanteen paranevan. Pirkanmaan pk-yrityksistä useampi aikoo pikemminkin lisätä kuin vähentää henkilöstöään, kasvuhalua löytyy 44 %:lla yrityksistä. Yrittäjyysilmapiirin yritykset kokivat kiristyneen. Kehittämistarpeita yritykset kertoivat olevan eniten markkinoinnissa ja myynnissä.

Pirkanmaan Yrittäjien, Finnveran Tampereen aluekonttorin sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen teettämän pk-yritysbarometrin mukaan pienet ja keskisuuret yritykset Pirkanmaalla pitävät kiinni työvoimastaan, vaikka taloustilanne on heikko. Yrityksistä useampi aikoo lisätä kuin vähentää henkilöstöään.

Barometriin vastanneiden pk-yritysten suhdanneodotukset ovat pysyneet lähes alkuvuoden tasolla, vaikka tilanne Suomen kotimarkkinoilla vaikeutunut. Viidennes pirkanmaalaisista yrityksistä uskoo tilanteen paranevan ja lähes saman verran arvioi suhdanteiden huononevan. Synkimmät odotukset koskevat investointeja.

Elinkeinoilmasto ja yrittäjyysilmapiiri

Pirkanmaan pk-yrityksissä koetaan, että yrittäjyysilmapiiri ja elinkeinoilmasto ovat kiristyneet. Eniten heikentyi markkinaehtoisten ja julkisten rahoittajien suhtautuminen. Yrittäjät arvioivat julkisen vallan asenteita ja toimia kriittiseen sävyyn. Elinkeinoilmastossa on kuitenkin isoja eroja Pirkanmaan eri seutukuntien välillä. Paras elinkeinoilmasto koetaan olevan Tampereen seudulla, jossa vahvuuksina ovat yritysten sijainti kilpailuetuna, koulutustarjonta ja työvoiman saatavuus. Myös sijaintikunnan ja yritysten välinen yhteistyö on Tampereen seudulla parantunut.

Kasvuhakuisuutta ja kehityshalua löytyy

Talouden epävarmuudesta huolimatta Pirkanmaan pk-yrityksistä 44 % on voimakkaasti tai  mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä. Asemansa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä on 34 % ja yritystoiminnan loppumista ennakoivia 2 %. Eniten kasvuhakuisia yrityksiä on Lounais-Pirkanmaalla ja Tampereen seudulla.

Pk-yritysten kehittämistarpeet ja kehittämisen esteet

Pk-yritykset näkevät selvästi eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Pirkanmaan alueella yleinen suhdanne-/taloustilanne nähdään pahimpana kehittämisen esteenä (31 %). Toiseksi pahimpana kehittämisen esteenä alueella koetaan kustannustaso (17 %).

Pirkanmaalla kyselyyn vastasi 633 ja koko maassa yli 5 000 pk-yritystä.

Lisätietoja:
Jari Jokilampi, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Yrittäjät, puh. 0500 731 445
Juha Ketola, aluejohtaja, Finnvera Oyj, puh. 040 582 9280


Alueellista tietoa