Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pirkanmaan rannoilla on potentiaalia loma-asumisen ja matkailun kehittämiseen (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kesän koittaessa kiinnostus lomarakentamiseen rannoilla kasvaa: kesämökkejä kunnostetaan ja uusien loma-asuntojen rakentamista suunnitellaan. Pirkanmaa on loma-asuntojen määrässä Suomen kolmanneksi suurin maakunta: rantaviivaa on yhteensä noin 13 260 km ja loma-asuntoja lähes 50 000. Pääosa Pirkanmaan kesämökeistä on rakennettu jo 1950- ja 60 -luvuilla. Monen järven rannat ovatkin tiiviin lomarakentamisen piirissä, mutta hyvällä suunnittelulla uusiakin lomarakennuspaikkoja vielä löydetään.

Koska Pirkanmaan rannat ovat jo vahvasti rakennettuja, Pirkanmaan ELY-keskus korostaa rantojen yleiskaavoituksen merkitystä uusien rakennuspaikkojen muodostamisen lähtökohtana. Yleiskaava on ainoa suunnitteluväline, jolla kaikki rantarakennusoikeudet voidaan tutkia ja jakaa maanomistajien välillä tasapuolisesti ja avoimessa menettelyssä. Yleiskaavoituksella turvataan myös rantojen maisemallisten, luonnonympäristöä ja virkistyskäyttöä koskevien tavoitteiden toteuttaminen.

Pirkanmaan kunnista hyvä suunnittelutilanne rantojen osalta on Juupajoella, Lempäälässä, Mänttä-Vilppulassa, Nokialla, Pirkkalassa, Tampereella, Valkeakoskella ja Vesilahdella. Näissä kunnissa rantojen suunnitteluaste ylittää 70 %. Kun käsittelyvaiheissa olevat Ruoveden ja Oriveden rantaosayleiskaavat valmistuvat, Pirkanmaan rannoista on yleiskaavoituksen piirissä 55 %. Eniten kaavoittamatonta rantaviivaa on vielä Pälkäneen (670 km), Sastamalan (550 km) ja Ikaalisten (500 km) järvillä.

Poikkeuslupamenettely siirtyi kunnille

Kaavoittamattomilla rannoilla uusien rakennuspaikkojen muodostamisen edellytykset ratkaistaan poikkeamislupamenettelyssä. Toimivalta siirtyi ELY-keskuksilta kuntiin 1.4.2016. Uusien rantarakennuspaikkojen muodostamisessa on kysymys taloudellisesti merkittävistä arvoista, ja siitä syystä maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutuminen on poikkeamislupaharkinnassa ehdotonta. Kuntien lupavalmistelua ja päätöksentekoa varten on valmistunut uusi valtakunnallinen opas, joka löytyy ympäristöhallinnon nettisivuilta osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-463-7

Yksittäisessä lupaharkinnassa on aina jätettävä tilaa kaavoitukselle, jolla ratkaistaan rakennuspaikkojen lopullinen jakautuminen maanomistajien kesken. ELY-keskus haluaa muistuttaa kuntia siitä, ettei myöskään rakennusjärjestyksellä voida korvata rantojen kaavoitusta: rakennusjärjestyksen säädöstenkin täytyy jättää tilaa kaavoitukselle.

Pirkanmaan rannoilla on vielä tilaa uusille loma-asunnoille. Erityisesti kunnissa, jotka profiloituvat kesäkuntina, rantojen yleiskaavoitukseen on tärkeää panostaa rantojen hyödyntämiseksi sekä loma-asutuksen että matkailun kehittämisen näkökulmista.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus:

yliarkkitehti Leena Strandén, puh. 0295 036 385, [email protected]

Opas rakentamisen poikkeamishakemusten käsittelyyn

Liite: Rantojen yleiskaavoitustilanne Pirkanmaalla


Alueellista tietoa