Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Pirkanmaan kelirikosta odotetaan vaikeinta seitsemään vuoteen  (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan maanteillä varaudutaan vaikeaan ja etuajassa alkavaan kelirikkoon. Ongelmia ennustetaan aiheutuvan ainakin raskaalle liikenteelle erityisesti Pohjois-Pirkanmaalla.

Viime keväänä Pirkanmaalle ei asetettu kelirikon vuoksi ainoatakaan painorajoitusta, mutta tästä keväästä ennustetaan maakunnan pahinta seitsemään vuoteen. Vaurioita saattaakin nyt syntyä päivittäin. Etelä-Pirkanmaan kelirikosta ennuste povaa keskivaikeaa, pahin tilanne on odotettavissa Tampereen pohjoispuolisilla sorateillä. Kevään ennuste on laadittu syksyn ja talven sääolojen perusteella. Miten vakavaksi kelirikko lopulta muodostuu, riippuu pitkälti kevään säistä. Kuiva ja aurinkoinen sää yöpakkasineen kuivattaa tiet sulamisen tahtiin ja pitää uhkaavan kelirikon kurissa.

Roudan sulaminen on jo osin käynnissä ja selvästi normaalia aiemmin alkanut kelirikko on jo synnyttänyt sorateille reikiä. Maantien alittavien tierumpujenkin kohdille saattaa ilmaantua painumia. Erityisen pahaksi tilanne voi kehittyä maaperältään ja maasto-olosuhteiltaan kelirikolle otollisilla, maantiekuljetuksia vilkkaasti tehtävillä teillä. Kun routa sulaa, tien rakenne tai sen pinta pehmenevät ja menettävät kantavuuttaan. Routanousujen lisäksi sorateillä esiintyy jo nyt paikoin pintakelirikkoa, joka haittaa liikkumista tien pinnan velliintyessä.

Näillä näkymin tierumpujen jäätymiset eivät ole tänä keväänä aiheuttamassa suuria ongelmia. Vesi on löytänyt tavallista helpommin uuden kulkureitin ja valunut pois tiealueelta. Silti sulamisvedet voivat ajautua tielle ja pehmentää sorateiden pintaa tai aiheuttaa muutoin ongelmia liikenteelle. Rumpujen aukipitämisestä maanteiden yksityistieliittymissä vastaa yksityistiekunta tai liittymän omistaja.

Soratievaurioiden lisäksi päällystevaurioita

Nolla-asteen molemmin puolin seilanneet lämpötilavaihtelut ja runsaat sateet ovat rasittaneet sorateiden lisäksi myös päällystettyjä teitä. Reikiä, halkeamia ja muita vaurioita on syntynyt paljon niin vilkasliikenteisille pääteille kuin vähäliikenteisimmillekin teille. Varoitusmerkkejä ja nopeusrajoituksia asetetaan pahimmin vaurioituneille teille siihen asti, kunnes tieosuus on saatu korjattua.

Pirkanmaalla korjataan vuosittain sorateitä noin kahdeksan kilometriä. Määrä jää kauas viiden ja kolmenkin vuoden takaisesta tasosta, jolloin korjausmäärät olivat kolmin ja kaksinkertaiset. Perättäiset suotuisat keväät ja erillisrahoituksella 2010-luvun molemmin puolin tehdyt kelirikkokorjaukset ovat tähän saakka pitäneet sorateitämme tyydyttävässä kunnossa. Jatkossa kelirikosta aiheutuvat ongelmat ja painorajoitukset oletettavasti kuitenkin Pirkanmaalla lisääntyvät. Myös päällystettyjen teiden kunnon ennustetaan tulevaisuudessa heikkenevän erityisesti vähäliikenteisimmillä tieosuuksilla, joilla pääosa tien parantamisesta joudutaan tekemään paikkaamalla.

Lisätietoja:

  • Tienpidon asiantuntija Ossi Saarinen, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 0295 036 292
  • Tieliikenteen asiakaspalvelukeskus, puh. 0295 020 600

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

Kelirikon ennakointi on tärkeää

Kun tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan. Tielle asetetaan suurinta sallittua ajoneuvon painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia. Kelirikonkin aikana tiet yritetään pitää sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voi kulkea vähintään henkilöautolla. Rajoittamalla raskasta liikennettä estetään teiden rakenteiden laajempi vaurioituminen ja turvataan elintärkeiksi katsottavat kuljetukset. Sellaisia ovat esimerkiksi linja-autoliikenne, sekä maidon, teuraseläinten ja elintarvikkeiden kuljetukset. Sen sijaan puutavara- ja rakennustarvikkeiden kuljetuksia ei katsota elintärkeiksi. Raskaat kuljetukset onkin syytä tehdä jo hyvissä ajoin ennen kelirikkokautta.

Painorajoitetuille teille voidaan myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia (110 euroa). Kelirikkoajan poikkeuslupaa maanteillä kulkemiseen haetaan kirjallisella lomakkeella, mikä löytyy ELY-keskuksen internet-sivuilta.

Lupaa ei saa automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen paino ja tien senhetkinen kunto.  Lisätietoja saa liikenteen asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 600.

Ilmoita vaarallisista vaurioista

Kelirikon aiheuttamia liikenneturvallisuutta vaarantava reikiä tai muita vaurioita voi syntyä hyvinkin nopeasti, jolloin on tärkeä varoittaa muuta liikennettä. Liikenneturvallisuutta vaarantavista tai liikennettä selvästi haittaavista vaurioista kannattaa ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (pvm) ympäri vuorokauden.

Llisätietoa painorajoituksista ja kelirikkoajan poikkeusluvista:


Alueellista tietoa