Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pirkanmaan ELY-keskus esittää Herkkujuustola Oy:n sijoituspaikkaa harkittavaksi uudelleen (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-keskus) on jättänyt Sastamalan kaupungin Herkkujuustola Oy:lle antamasta rakennushankkeen poikkeuslupapäätöksestä valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 

Sastamalan kaupunki myönsi 17.10.2013 suunnittelutarveratkaisun ja 21.10.2013 poikkeusluvan Herkkujuustola Oy:n rakennushankkeelle.  Suunnitelman mukaan Herkkujuustola Oy:n uusi rakennus nousisi Häijään kylään Kyröntien varrelle.  Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan päätös on tehty vastoin voimassa olevaa osayleiskaavaa sekä tilanteessa, jossa alueen kaavoitus on vielä kesken.  Toteutuessaan hanke hajauttaisi Häijään palvelurakennetta ja heikentäisi liikenneturvallisuutta.  Lisäksi peltoalue, jolle rakennusta suunnitellaan, on luokiteltu Pirkanmaan maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Maankäytön ja rakentamisen valvontaviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskus pahoittelee, että sille ei varattu lainmukaista mahdollisuutta ilmoittaa mielipiteestään ennen kaupungin ratkaisua.

- Silloin, kun kaava on keskeneräinen, ei tällaisia merkittäviä maankäyttöratkaisuja tule tehdä yksittäisillä luvilla. On todella harmillista, että joudumme tuomaan näkemyksemme esiin tämän valituksen kautta, varsinkin, kun yritykselle on yritetty löytää sopivaa toimitilaa jo pitkään, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen rakennetun yksikön päällikkö Leena Strandén.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikön päällikkö Leena Strandén, puh. 0295 036 385

[email protected]

ymparisto.fi > Elinympäristö ja kaavoitus

 


Alueellista tietoa