Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pirkanmaalla kokeillaan uusia tapoja korkeasti koulutettujen entisten nuorten työllistymiseksi (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaalla käynnistyy kevään kuluessa ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) kanssa yhdessä valmisteltu pilotti, jossa kokeillaan uusia toimintatapoja yli viisikymppisten korkeasti koulutettujen henkilöiden työllistymiseksi.

Rahaa pilottitoimintaan on myönnetty Pirkanmaalle miljoona euroa. Yksityiset yritykset toteuttavat pilotin työllistymistä tukevat valmennukset ja muut toimenpiteet n. 1000:lle  kohderyhmään kuuluvalle henkilölle.

Palveluntuottajien kilpailutus alkaa

Pirkanmaan ELY-keskus kilpailuttaa palveluja tuottavat yritykset. Kilpailutetut palveluntuottajat päättävät itse, millä tavoin asiakkaiden työllistymistä parhaiten edistetään. Palkkio yrityksille maksetaan tuloksista, joko työllistymisestä tai yritystoiminnan käynnistämisestä. Työllistymistä tukevia toimenpiteitä voivat olla esim. yrittäjyysvalmennus, työnhakijoiden oman osaamisen kirkastaminen ja sen markkinointitaidot.

"Kilpailutuksen voittaneet yritykset markkinoivat itse palvelujaan kohderyhmään kuuluvilla henkilöille. Uskomme, että työttömän henkilön oma valinnanmahdollisuus ja palveluntuottajille vain tuloksista maksaminen tuottavat hyvää tulosta. Työttömät korkeasti koulutetut henkilöt saadaan kiinni työn syrjään ja heidän osaamisensa ja elämänkokemuksensa työnantajien käyttöön" toteaa aikuiskoulutuspäällikkö Riikka Joutsensaari Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Työtön valitsee itse

Pilotissa kokeillaan palvelusetelimallia, jossa reunaehdot täyttävälle työttömälle henkilölle annetaan palveluseteli ja sen jälkeen hän voi itse valita kilpailutetusta palvelutarjonnasta hänelle parhaiten sopivan työllistymistään tukevan palvelun. 

Tähtäimessä nopea työllistyminen

" Tämä pilotti toteuttaa hallitusohjelman mukaista kokeilukulttuuria ja kuuluu hallituksen työvoimahallinnon uudistamiseen tähtäävään kärkihankkeeseen. Kun vanhat konstit eivät pure, on syytä kokeilla uusia. Tähtäämme tässä pilotissa julkisen sektorin ja yksityisten yritysten yhteistoiminnalla nopeuttamaan työttömien työllistymistä, ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä ja löytämään uusia tehokkaita toimintatapoja" toteaa Pirkanmaan TE-toimiston vt. johtaja Regina Saari.

Lisätietoja antavat:
vt. johtaja Regina Saari, Pirkanmaan TE-toimisto, puh. 0295 045 505
aikuiskoulutuspäällikkö Riikka Joutsensaari, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 0295 036 053

 


Alueellista tietoa