Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Pike-kampanjalla kehitetään pieniä keskuksia (Etelä-Savon ELY-keskus)

Huoli pienten keskusten tulevaisuudesta ja elinvoimaisuudesta tunnistetaan eri puolilla Suomea. Nyt huoleen tartutaan valtakunnallisella kolmivuotisella kampanjalla, jonka maakuntaliitot ja Elävät Kaupunkikeskustat ry käynnistivät 14.1.2014 Mäntyharjussa. Pienten keskusten kehittämiskampanja (Pike) edistää pikkukaupunkien ja kirkonkylien elinvoimaisuutta ja uusiutumista sekä yhteistyötä, verkostoitumista, tiedonkulkua ja kokemusten vaihtoa.

Kerimäen taajamaa.

Etelä-Savon ELY-keskus on osaltaan kannustanut kuntia päivittämään kirkonkylien ja muiden vastaavien taajamien kaavoja vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Useimmat kunnat ovatkin kiitettävällä tavalla uusineet muun muassa kirkonkyliensä yleiskaavoja. Jotta kirkonkylien vetovoima aidosti kohenisi, tarvitaan kuitenkin muunkinlaista kehittämistä kuin kaavoitusta. Pienten taajamien viihtyisyyden ja houkuttelevuuden kaikenlainen lisääminen on todella positiivinen tapa edistää taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhdyskuntarakennetta.

Osana Pike-kampanjaa myös Etelä-Savossa panostetaan pienten keskusten kehittämiseen, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki kehittävät jo aktiivisesti keskustojaan. Myös Mäntyharjulla, Kangasniemellä, Juvalla ja Rantasalmella on vireillä kuntakeskusten elinvoimaisuutta lisääviä hankkeita.  Tavoitteena on saada vastaavia hankkeita vireille muissakin Etelä-Savon kunnissa ja esimerkiksi Mäntyharjun kehittämästä prosessista saa varmasti hyvää tukea ja mallia taajamien kehittämishankkeisiin.

Valtakunnalliset Pike-agentit toimivat omalla alueellaan kehittämishankkeiden tukena. Etelä-Savon ja koko Keski-Suomen pike-agenttina toimii projektipäällikkö Martti Wilhelms Mäntyharjusta. Vastaavasti maakuntaliittojen ja EKK:n yhdyshenkilönä toimii aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Pienten keskusten kehittämisessä tarvitaan kokonaisvaltaista ja vuorovaikutteista aluekehityksen ja aluesuunnittelun yhteen sovittamista. Pienikin paikallisyhteisö keskuksineen voi olla elinvoimainen, mutta se edellyttää niin kunnalta kuin sen asukkailta ja yrityksiltä rohkeaa ja ennakkoluulotonta ajattelua ja pitkäjänteistä sitoutumista.

Lisätietoja:

Jarmo Vauhkonen, Etelä-Savon maakuntaliitto, puh. 040 723 6760, jarmo.vauhkonen(at)esavo.fi


Alueellista tietoa