Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pien-Saimaan kuormitusta pienemmäksi hulevesikosteikoilla (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa rakennuttaa kuusi kosteikkoa Pien-Saimaan rannoille. Kosteikot sitovat kiintoainesta sekä ravinteita ja muita epäpuhtauksia valumavesistä. PISA 2013 -hankkeessa kosteikkoja on rakennettu ja suunniteltu Lappeenrantaan Sunisenlahden rantaan kuusi kappaletta. Yksi niistä on jo valmiina, Skinnarilassa ja toinen kahdesta Sammonlahden kosteikosta on juuri valmistunut. Loput kosteikot valmistuvat ensi vuoden kuluessa (Lappeenrannan hulevesikosteikot kartalla). Rahaa tähän kuluu kaikkiaan 300 000 euroa, josta puolet tulee ELY-keskukselta ja puolet Lappeenrannan kaupungilta.

Kosteikkojen tarkoituksena on nimensä mukaisesti suodattaa maalta tulevia vesiä, myös hulevesiä ja ravinteita ennen kuin ne ehtivät vesistöihin. Tutkimusten mukaan kosteikot vähentävät veden sisältämään kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita. Kesällä hyvin toimiva kosteikko voi olla myös merkittävä typen poistaja. Kosteikoilla on myös maisemallisia ja alueen viihtyvyyttä lisääviä merkityksiä. Siellä viihtyy ja levähtää vaikkapa erilaisia kahlaajalintuja.

Hulevedet määritellään seuraavasti: Hulevesillä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä, jotka valuvat pihoilta, kaduilta ja katoilta pintavaluntana. Mitä tiiviimmin alue on rakennettu ja mitä suurempi osa valuma-alueen pinnoista on sellaisia jotka eivät läpäise vettä, sitä enemmän ja nopeammin pintavaluntaa syntyy. Hulevedet kuljettavat mukanaan kiintoainesta sekä epäpuhtauksia. Hulevesien tehokas viemäröinti muuttaa valuma-alueen luontaista vedenkiertoa. Veden imeytyminen maaperään ja pohjavedeksi estyy, ja vedet valuvat puhdistamattomina vesistöön. Rankkojen sateiden aikana myös tulvat lisääntyvät.

Lappeenrannassa kosteikot on suunniteltu nimenomaan hulevesien suodattamiseen, joten niitä kutsutaan hankkeessa hulevesikosteikoiksi.

Kosteikkojen merkitys

Kosteikkoja on pääosin tehty maatalouden vesiensuojelussa. Lappeenrannassa kosteikkojen tarkoitus on pysäyttää hulevesien tuomia ravinteita ja kiintoaineita maatalouden ravinteiden sijaan.

Rakennetut ja kunnostetut kosteikot toimivat luonnon omina suodattimina: ne hillitsevät tulvia sekä pysäyttävät ravinteita ja kiintoainetta valumavesistä. Kosteikkojen verkosto tarjoaa vesilinnuille niiden tarvitsemia poikue-elinympäristöjä. Kotiseudulle palautetulla kosteikolla on usein myös maisemallista merkitystä.


Lisätietoja

Rakentamispäällikkö Juhani Leppikangas
P. 0295 029 252

Sähköposti [email protected]

Lappeenrannan kaupunki:
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen
P. 0400 815 284
[email protected]

 

 

 


Alueellista tietoa