Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Peuralammelle valmistumassa kunnostussuunnitelma (Keski-Suomi)

Kosteikot kuntoon Brysselin rahalla - uraauurtavaa työtä monimuotoisuuden ja paikallisten hyväksi Kyyjärvellä.

Kyyjärven Peuralinnassa sijaitsevalle Peuralammelle on tekeillä kunnostussuunnitelma osana EU-rahoitteista Freshabit LIFE -hanketta.
Lampi kuuluu Peuralamminnevan Natura-kohteeseen, jolloin toimenpiteet voidaan rahoittaa kokonaan valtion tai EU:n rahalla.
Suunnitelma on laadittu Keski-Suomen ELY-keskuksessa.

Peuralampea on aikanaan laskettu metsäojitusten yhteydessä. Itse lampi on ajoittain hyvin vähävetinen, ja lisäksi nykyinen tila aiheuttaa haittaa myös ympäröivien suojelusoiden vesitaloudelle. Hankkeella pyritään palauttamaan lammen vedenkorkeudet huomattavasti lähemmäs luonnontilaista. Tämä on tarkoitus toteuttaa rakentamalla kiinteä pohjakynnys lammen laskuojan yläpäähän. Valmistuneen suunnitelmaluonnoksen mukainen operaatio johtaa keskiveden nousuun 62 senttimetrillä. Pinta ei kuitenkaan tälläkään toimenpiteellä nouse aivan niin paljon kuin se aikanaan on kuivatuksessa laskenut.

─ Peuralammen ja sen ympäristön luonnontila tulee kohenemaan olennaisesti, koska samaan aikaan Metsähallitus ennallistaa lammen itäpuolisia soita tukkimalla ojia osana Hydrologia LIFE –hanketta. Vesistön ja suoluontotyyppien tila paranee siis lähimpiä suoalueita myöten laajemminkin., toteaa Peuralammen kunnostussuunnitelman valmistelusta vastannut biologi Tomi Hakkari.

Suon ennallistamisen tavoitteena on palauttaa luontainen suoympäristö ojituksen kuivattamalle Peuralamminnevalle. Tämä hyödyttää soilla eläviä lajeja kuten viime vuosina voimakkaasti taantunutta riekkoa. Peuralammen veden laatu paranee, kun ojia pitkin valuvien ravinteiden määrä järvessä vähenee.

Luontotyyppien lisäksi hankkeesta toivotaan apua Peuralammen varsin monipuoliselle vesi- ja rantalinnustolle sekä suon puolella asustaville kahlaajalinnuille.

Peuralammen vesialueen omistaa Kyyjärven kalastuskunta. Hanketta on tarkoitus käsitellä vielä kalastuskunnan vuosikokouksessa ennen hankkeen sisällön lopullista hyväksymistä.

Kuva: Kimmo Olkio

Kuva liitetiedostona

Lisätiedot:

Biologi Tomi Hakkari, puh. 0295 024 731, tomi.hakkari(at)ely-keskus.fi

Vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto, puh. 0295 024 752, lauri.kaisto(at)ely-keskus.fi

http://www.metsa.fi/freshabit

http://www.metsa.fi/hydrologialife

 

Hankelogot

 


Alueellista tietoa