Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Perinnemaisemat ovat varsinaissuomalaisen luonnon aarreaitta (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen perinnemaisemissa on ainutlaatuinen potentiaali luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, kulttuuriperinnön hyödyntämiseen ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Lajirunsaat ja maisemaa rikastuttavat perinnemaisemamme ovat kauniita hengähdyspaikkoja, joita voisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän matkailussa, virkistyksessä ja opetuksessa.

Perinnemaisemilla tarkoitetaan perinteisen maatalouden luomia niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia, joita on käytetty rehun keräämiseen ja karjan laidunnukseen. Varsinais-Suomen lauhkea ilmasto, jalot lehtipuut, saaristo, kalkkipitoinen maaperä ja vuosisatoja jatkunut moninainen maatalouskäyttö ovat luoneet perinnemaisemillemme olosuhteet, joita ei muualta Suomesta löydy.  

Perinnemaisemat vaativat hoitoa

Perinnemaisemat tarvitsevat jatkuvaa hoito laiduntamalla, niittämällä ja raivaamalla, jotta ne säilyvät. Maatalouden ympärikorvausjärjestelmä on tärkein perinnemaisemien hoidon rahoituslähde. Sen avulla on saatu hoidon piiriin noin 5000 hehtaaria perinnemaisemakohteita Varsinais-Suomessa. Lisää rahoitusta ja laiduntavia eläimiä tulisi kuitenkin saada tuntuvasti lisää, jotta uhanalaiset perinnemaisemamme ja niiden arvokas kasvi- ja hyönteislajisto saadaan turvattua. Valtakunnallinen tavoitehan on 60 000 ha hoidettua perinnemaisemaa.

Laajoja ja pitkään hoidon piirissä olleita arvokkaita perinnemaisemia on monilla merenlahdilla, jokinotkoissa ja Saaristomeren kansallispuiston alueella. Myös monet pienialaiset kohteet ovat tärkeitä lajirunsauden ja maisema-arvojen säilyttämiseksi. Viljelijät ja karjankasvattajat ovat avainasemassa hoidon järjestämisessä, mutta enenevässä määrin myös muut maanomistajat, matkailuyrittäjät, yhdistykset, kunnat ja kaupungit ovat alkaneet ymmärtää perinnemaisemien tärkeyden.

Seminaari kokoaa asiantuntijoita Turkuun

Turussa järjestetään 7.-8.6. alan asiantuntijoille suunnattu seminaari, jossa innostunut ja monipuolinen osaajajoukko perehtyy tarkemmin perinnemaisemien lajisto vaatimuksiin, ja pohtii keinoja perinnemaisemien arvostuksen lisäämiseen ja hoidon parantamiseen. Seminaarin järjestävät Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri, Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ja Kaarinan luonnonsuojeluyhdistys.


Lisätietoja:

Aluepäällikkö Hannu Klemola, SLL Varsinais-Suomi,
puh. 040 372 5301, varsinais-suomi@sll.fi

Ylitarkastaja Leena Lehtomaa, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
puh. 0295 022 894, leena.lehtomaa@ely-keskus.fi

Maisema- ja ympäristöasiantuntija Terhi Ajosenpää, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset,
puh. 043 825 1221, terhi.ajosenpaa@maajakotitalousnaiset.fi


Alueellista tietoa