Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Palvelutasopäätöksellä vauhtia joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen (Uusimaa, Häme)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on vahvistanut alueensa tavoitteellisen joukkoliikenteen palvelutason. ELY-keskuksen tavoitteellinen palvelutasopäätös koskee sen omaa toimivalta-aluetta, eli palvelutasopäätös ei koske Helsingin seudun liikennekuntayhtymän aluetta, Hämeenlinnan ja Lahden kaupunkien viranomaisten alueita eikä Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkeja. Palvelutasopäätöksessä on vahvistettu yhteysväleittäin minkälaiseen palvelutasoon maanteillä harjoitetussa joukkoliikenteessä pyritään.  Palvelutasopäätös koskee vuosia 2017–2020.

Palvelutasopäätöksen pohjana oli Liikenneviraston koko Suomea koskeva palvelutason määrittelyohjeistus. Palvelutasopäätös perustuu alueellisiin määrittelytöihin, joita ohjasivat viiden suunnittelualueen henkilöliikennetyöryhmät. Henkilöliikennetyöryhmien jäsenistö koostui suunnittelualueen kunnista. Näistä alueellisista määrittelyistä muodostettiin yhtenäinen kokonaisuus läpikäymällä ja yhteen sovittamalla ne kuvaamaan tavoitteellista palvelutasoa koko Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella, joka käsittää Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueet. 

Alueellisten töiden aikana järjestettiin suunnittelualueilla työpajoja, joissa alueiden liikennetarpeita tutkittiin. Lisäksi tehtiin nettikyselyjä ja asiakashaastatteluja, jotta käyttäjien tarpeet saatiin esille. Alueiden liikenteenharjoittajille annettiin mahdollisuus sanoa mielipiteensä työn aikana palvelutasoluonnoksesta sekä lausua mielipiteensä palvelutasomäärittelyjen valmistuttua. Määrittelytyön aikana tehtiin yhteistyötä kunnallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Maakuntien liitot toivat alueellisen kokonaisnäkemyksen joukkoliikenteeseen ja sen kytkeytymiseen maankäytön suunnitteluun.

Palvelutasopäätöksellä ja sen toteuttamisella pyritään vastaamaan Uudenmaan ELY-alueen asukkaiden liikkumistarpeisiin. Vilkkailla alueilla joukkoliikenteen palveluja kehittämällä pyritään hillitsemään henkilöautoilun kasvua ja kasvattamaan joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Hiljaisilla alueilla tavoitteena on järjestää koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tarpeisiin perustuvat kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut.  Kysyntä huomioon ottaen ja mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään myös tärkeimpiä seudullisia työssäkäyntiyhteyksiä ja asiointiyhteyksiä. Huomiota kiinnitetään myös joukkoliikenteen laatutekijöihin, kuten tiedottamiseen, kalustoon sekä liikenneinfraan.

Uudenmaan ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyön avulla on joukkoliikenteen kehittämisessä saatu aikaan jo palvelutasopäätöksessä esitettyjä tavoitteita. Tiiviillä yhteistyöllä ja jatkuvalla kehittämisellä luodaan matkustajien tarpeiden mukaisia joukkoliikennepalveluja.   

 

Lisätietoja

  • Uudenmaan ELY-keskus: Eini Hirvenoja, Seppo Nikkanen ja Jukka-Pekka Vallius
  • Puhelinvaihde 0295 021 000 tai sähköposti [email protected]

 

LIITTEET (pdf)

Joukkoliikenteen palvelutasopäätös vuosiksi 2017 - 2020

Alueelliset henkilöliikenneselvitykset:

Forssan seudulla palvelutasomäärittelystä tehokkaaseen henkilöliikenteeseen 

Itä-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittely

Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittely

Riihimäen tehokkaat henkilökuljetukset yhteistyötä lisäämällä ja raja-aidoista luopumalla

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenneselvitys: Palvelutasomäärittely ja kehittämisohjelma 2017- 2020

 


Alueellista tietoa