Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Päätökset Terrafame Oy:n ympäristölupien valitusasioissa (Kainuu)

Vaasan hallinto-oikeus on tänään 28.4.2016 antanut ratkaisunsa Terrafame Oy:n ympäristölupia koskeviin valitusasioihin. Vaasan hallinto-oikeus ei ole muuttanut aluehallintoviraston ratkaisua koskien purkuvedelle myönnettyjä kiintiöitä vanhoille purkureiteille. Nuasjärven purkuputken osalta Vaasan hallinto-oikeus on rajoittanut purkuputkella johdettavan vuosittaisen sulfaattikiintiön 15 000 tonniin vuodessa. Lisäksi Vaasan hallinto-oikeus on antanut purkuputkesta johdettavalle käsitellylle jätevedelle kuukausikohtaiset sulfaattikuorman rajoitteet niin, että joulu-huhtikuun aikana purkuputken kautta saa johtaa 1000 tonnia sulfaattia kuukaudessa ja muina aikoina 2000 tonnia kuukaudessa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn osalta Vaasan hallinto-oikeus katsoi, että purkuputken käyttöönotto olisi ympäristövaikutustensa johdosta edellyttänyt harkinnanvaraisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tekemistä. Hallinto-oikeus ei kuitenkaan palauttanut kumoamaansa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevaa päätöstä Kainuun ELY-keskuksen käsiteltäväksi huomioiden Vaasan hallinto-oikeuden ympäristölupaan tekemät rajoitukset.

Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Terrafame Oy:n kaivoksen vesienhallinta pysyy edelleen vaikeana. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä määrätyillä vesistöön johdettavien käsiteltyjen jätevesien sulfaattipitoisuuksilla sekä myönnetyillä vuotuisilla sulfaattikiintiöillä ei valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan ole mahdollista poistaa kaivosalueelta vettä enemmän kuin alueelle vettä kertyy. Alueen kasvava vesimäärä lisää ympäristöturvallisuusriskiä. Kaivosalueelle kertyy vuosittain noin 5–8 miljoonaa kuutiometriä sadanta- ja valumavesiä. Kainuun ELY-keskuksen arvion mukaan päätösten mukaiset kiintiöt mahdollistavat vuosittain purkuveden sulfaattipitoisuudesta riippuen noin 5,5–6,6 miljoonan kuutiometrin johtamisen ulos kaivosalueelta.

Kainuun ELY-keskus valvoo Terrafame Oy:n kaivostoimintaa Vaasan hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus, yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833


Alueellista tietoa