Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Päällystepaikkauksia ihan uudella tavalla: KIMPASSA (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus polkaisi vappuna Tampereella, Kangasalla, Orivedellä ja Sastamalassa liikkeelle KIMPAn, eli uuden viisivuotisen kumppanuusmallisen päällysteiden paikkausurakan. KIMPPA-urakka-mallissa uutta perinteiseen toimintatapaan on se, että tilaaja ja urakoitsija päättävät yhdessä paikattavat tiekohteet.

Pirkanmaan uuden viisivuotisen paikkausurakan tarjouskilpailun voitti NCC Roads Oy. Tässä urakkamallissa uutta ja erilaista on se, että tilaaja ja urakoitsija yhdessä ohjelmoivat ja päättävät paikattavat tiekohteet. Pirkanmaan viisivuotisessa uudessa mallissa tienpaikkauksiin käytetään rahaa noin miljoona euroa vuodessa.

Uutta on nopea tieto paikkaustarpeesta, bonusjärjestelmä ja tiedonvälityskanava facebook

KIMPPA-urakassa käytetään uusinta ja oleellisesti tehokkaampaa paikannusteknologiaa, jolla saadaan entistä täsmällisempää tietoa heikkokuntoisten päällysteiden määrästä ja sijainnista. Tietomekka Oy:n kehittämän WebAutori -sovelluksen avulla KIMPPA-urakoitsija kerää tiestön kuntotilahavainnot ja tallentaa ne sähköisesti paikkatietoon sidottuna. Päivittäisissä tiestötarkastuksissa urakoitsija tarkkailee päällysteiden kuntoa ja paikkaa liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot saman tien. Äkillisten liikenneturvallisuutta vaarantavien paikkaustöiden varalta urakoitsija päivystää ympärivuorokautisesti.

KIMPPA on yksikköhintainen urakka. Lisäksi urakan bonusmenetelmä kannustaa urakoitsijaa kehittämään entistä kestävämpiä ja taloudellisempia paikkausmateriaaleja ja -menetelmiä.

Urakan tiedotuksessa hyödynnetään KIMPPA-urakalle perustettua facebook-sivustoa, jossa kerrotaan muun muassa paikkaustöiden etenemisestä ja aikatauluista. Lisäksi kanavan kautta otetaan vastaan tienkäyttäjä- ja sidosryhmäpalautteita. KIMPAn facebook-sivu löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/kimppaurakka.

Pirkanmaan paikkauksissa pilotoidaan valtakunnallisestikin kiinnostavaa uutta hankintamallia

KIMPPA-urakassa huolehditaan maanteiden paikkaamisesta Tampereen, Kangasalan, Oriveden ja Sastamalan urakka-alueilla. Virrat ja Parkano jäävät alkuvaiheessa kokeilun ulkopuolelle referenssialueina, joihin KIMPPA-teiden kuntoa verrataan kahden vuoden ajan. Jos uusi urakkamalli todetaan toimivaksi, Virrat ja Parkano voidaan jatkossa liittää KIMPPA-alueeseen.

Urakkamallin kypsyttely ja siirtyminen yhden paikkausurakoitsijan taktiikkaan vei vuoden. Pilottiurakan kehittely kaikkine detaljeineen oli hidasta ja vaati eri virastojen välistä yhteistyötä. Nyt luotua mallia testataan Pirkanmaalla ja mallin käyttökelpoisuutta seurataan usean eri mittarin avulla.

Uuden teknologian, ajattelutavan ja urakkamallin yhdistäminen luo odotuksia Pirkanmaan maanteiden päällyste- kunnolle. Onnistumista päästään mittaamaan todenteolla vasta parin vuoden kuluttua. Uskallamme kuitenkin luottaa siihen, että KIMPPA-urakan synnyttämiseksi tehty työ ei mene hukkaan. Nykyisellä teiden rahoitustasolla paikkaaminen jää vääjäämättä vähäliikenteisten teiden päällysteen ainoaksi ja pääasialliseksi toimenpiteeksi. Paikkaamisen laatua ja tehokkuutta on siis syytä kehittää.

Lisätietoja:

  • Anne Valkonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 312
  • Heikki Ikonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 236
  • Erkki Greggilä NCC Roads Oy, p 0400361923
  • Sara Väänänen NCC Roads Oy, p 040 7517950 

Alueellista tietoa