Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Päivitetty opas ojituksiin ja vesistökunnostushankkeisiin

Laajana yhteistyönä vuonna 2022 valmistunut ”Vesitalousisännöitsijän opas” on päivitetty. Peruskuiva-tuksen tuki on uudistunut ja vuoden 2023 alusta lähtien ojitukseen liittyvät avustukset ovat siirtyneet maatalouden investointien ja ei-tuotannollisten investointien puolelle (CAP-tuki). Uuden tukijärjestelmän mukainen ohjeistus tehtiin vuoden 2023 aikana ja on nyt lisätty oppaaseen!

Opas on suunnattu erityisesti isännöitsijöille, mutta myös muille ojitushankkeista tai vesistökunnostus-hankkeista vastaaville. Opas on konkreettinen ohjeisto, jossa kerrotaan muun muassa ojitusyhteisöstä ja sen hallinnosta, annetaan katsaus ojitukseen ja maankuivatuksen oikeudellisiin näkökohtiin sekä perus-tietoa ojituksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja avustusmahdollisuuksista. Oppaan on laatinut laaja joukko ELY-keskusten asiantuntijoita, isännöitsijöinä toimivia sekä metsätalouden asiantuntijoita. Vesitalousisännöitsijän opas tullaan julkaisemaan myös ruotsinkielisenä.

Lue lisää

Lisätietoja