Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Oulujoen lohen syksyiset ylisiirrot alkavat (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Oulujoen lohen ylisiirrot alkavat viikolla 34. Lohet pyydystetään Merikosken voimalaitoksen kalatiestä ja alakanavasta. Ylisiirtojen tavoitteena on siirtää noin 100 sukukypsää lohta lisääntymään Kutujoelle ja Utosjoelle. Ylisiirrot toteuttaa Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry.

Ylisiirtojen* tarkoituksena on vahvistaa Oulujokeen leimautunutta lohikantaa. Ylisiirroilla pyritään myös tasoittamaan lisääntyvien lohien sukupuolijakaumaa. Tämä on erityisesti tarpeen Oulujoella, koska Merikosken kalatiestä uivista lohista vain muutama prosentti on mätiä kantavia isompia naaraskaloja.

Lohien ylisiirtoja tehtiin Oulujoella ensimmäisen kerran syksyllä 2014, jolloin Kutujokeen ja Utosjokeen siirrettiin yhteensä 49 lohta. Näistä noin puolet oli naaraita. Ylisiirtojen vauhdittamaa lohien lisääntymistä seurataan sähkökalastamalla alueet seuraavana syksynä. Nykyinen ylisiirtolupa on voimassa elokuun 2018 loppuun.

Lohi nousee Oulujokeen muita Perämeren jokia myöhemmin loppukesän ja syksyn aikana. Syksyn viilentämissä vesissä ylisiirtojen toteuttaminen on muita jokia helpompaa, koska kaloille aiheutetaan vähemmän stressiä ja vesihometartuntojen riski on alhaisempi. Syksyn 2014 ylisiirtojen yhteydessä Evirassa tutkituissa lohissa ei tehty yhtään kalatautihavaintoa.

Jatkossa ylisiirrot pyritään systematisoimaan Montan voimalaitoksen yhteyteen suunnitteilla olevan kalojen kiinniottolaitteen avulla. Kiinniottolaite vastaa kalatien alaosaa, ja siitä voidaan ottaa kiinni sen sisään uivia lisääntymiskokoisia lohikaloja siirrettäväksi yläpuolisille vesistöalueille mahdollisimman vähin vahingoin.

Ylisiirrot toteutetaan osana Oulujoen vesistön puitesopimusta. Sopimuksen rahoittajia ovat Fortum Power and Heat Oy, Oulun Energia Oy, Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Arto Lehto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 367
Toiminnanjohtaja Tapio Kangas, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry, p. 044 775 0847

*lohien ylisiirto= kutukypsät lohet siirretään voimalaitosten yläpuolisiin jokiin lisääntymistä varten


Alueellista tietoa