Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Nesteen Truck-asema Heinolan kirkonkylässä suljetaan ja aseman maaperä puhdistetaan (Päijät-Häme)         

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Heinolan kirkonkylässä osoitteessa Marjoniementie 1 sijaitsevan Nesteen polttoaineaseman maaperän puhdistamisesta. Raskaan kaluston Neste Truck-aseman toiminta loppuu loppukesällä ja samalla puhdistetaan aseman pilaantunut maaperä. Viime vuonna tehdyissä tutkimuksissa maaperän todettiin olevan pilaantunut säiliön ja jakelumittarin luona. Pilaantunutta maata on arviolta 180 tonnia. Puhdistamisesta vastaa Neste Markkinointi Oy.      

Pilaantunut maaperä poistetaan, jotta siitä ei aiheudu haittaa alueen maankäytölle ja ympäristölle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme   

 

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240  

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037          


Alueellista tietoa