Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Nelostien nopeus kesäkaudeksi 100 km/h välille Hirvaskangas-Huutomäki (Keski-Suomen ELY-keskus)

Nopeusrajoitus valtatiellä 4 välillä Hirvaskangas-Huutomäki (vt 13 liittymä) on asetettu kesäkaudeksi ympärivuorokautisesti 100 km/h-rajoitukselle. Tämän tiejakson muuttuvat merkit on irrotettu liikennemääräohjauksesta.

Tiedotimme aiemmin, että muuttuvien nopeusrajoitusten ohjausta on uudistettu valtatie 4:llä Kirrin ja Äänekosken välillä. Ohjaus perustuu keli- ja sääolosuhteiden lisäksi nyt myös mittauspisteiltä saatavaan ajantasaiseen liikennemäärätietoon. Tieosuudella on sattunut viime vuosina useita vakavia liikenneonnettomuuksia. Muutoksen toivotaan parantavan liikenneturvallisuutta.

Poliisilta ja tienkäyttäjiltä on saatu runsaasti palautetta, että ohituskaistojen kapasiteettia ei pystytä hyödyntämään, jos rajoitus on pääosan vuorokaudesta 80 km/h. Liikennemäärä Hirvaskankaan ja Huutomäen välillä on pienempi kuin muuttuvien rajoitusten eteläpäässä Jyväskylässä ja Laukaassa. Lisäksi osuus on osin varustettu keskikaiteella. Edellä mainituista syistä johtuen on katsottu, että 100 km/h rajoitusta voidaan ainakin kesäkaudella käyttää ympärivuorokautisesti liikenneturvallisuuden vaarantumatta.

Liikennetilanteen tai olosuhteiden vaatiessa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa tai rankkasateella, Hirvaskankaan pohjoispuolen muuttuvissa merkeissä voidaan kuitenkin käyttää myös alempia rajoitusarvoja.

Lisätietoja:

Liikenneturvallisuusinsinööri Anne-Maria Pesonen, p. 0295 024 709


Alueellista tietoa