Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Mt 18637 (Ketolanperäntie) ja mt 18681 (Lehmikentäntien) liikennejärjestelyt, Kempele (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen maantielle 18637 (Ketolanperäntie) välille Lehmikentäntie – Kiekkotie ja maantielle 18681 (Lehmikentäntie) välille Ketolanperäntie - Kokkokankaantie. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa.

Suunnitelmaan sisältyy kanavoidun liittymän rakentaminen Ketolanperäntielle Kiekkotien/Honkasentien liittymään. Lehmikentäntieltä pohjoiseen Ketolanperäntielle kääntyville rakennetaan ns. vapaa oikea kaista. Lehmikentäntielle rakennetaan Myllytien liittymään kiertoliittymä. Kokkokankaantien pääsuunta käännetään kulkemaan Ohukaistien ja Myllytien kautta. Lisäksi täydennetään alueen jalankulku- ja pyörätieverkostoa sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä.  

Suunnitelman tavoitteena on parantaa tiejakson ja liittymien liikenneturvallisuutta ja toimivuutta sekä parantaa maankäytön toimintaedellytyksiä alueella.

Suunnittelutyö käynnistetään kesällä 2017. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille loppuvuoden 2017 aikana ja siitä ilmoitetaan erikseen. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Kempeleen kunnalta. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeista laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 1,4 M€ (alv 0%). Hanke on tarkoitus toteuttaa v. 2018 ns. MALPE- aiesopimuksen mukaisella rahoituksella (MALPE- sopimus on Oulun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen aiesopimus). MALPE- aiesopimuksen hankkeilla on tarkoitus turvata palveluiden saavutettavuus ja vahvistaa seudun elinvoimaisuutta sekä eheyttää yhdyskuntarakennetta.

Lisätietoja antavat:
Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259,
Kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka, Kempeleen kunta, puh. 050 4636 502
Projektipäällikkö Merja Sivonen, Ramboll Finland Oy, puh.0400 876 465

 


Alueellista tietoa