Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Mopot kevyen liikenteen väyliltä ajoradoille Kuopion alueella (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus on yhdessä Kuopion kaupungin kanssa laatinut suunnitelmat mopoilun sallimien liikennemerkkien poistosta Vitostien, Karttulantien ja Virranniementien kevyen liikenteen väylillä. Muutokset toteutetaan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Taustalla on Liikenneviraston alkuvuodesta julkaisema mopojen paikkaa liikenneympäristössä käsittelevä ohje. Sen mukaan taajama-alueella mopon paikka on lähes poikkeuksetta ajoradalla. Myös taajaman ulkopuolella nopeusrajoituksen ollessa 60-80 km/h, on mopon paikka ohjeen mukaan ajoradalla.Jos nopeusrajoitus on 100 km/h tai joissain tapauksissa myös 80 km/h -teillä, mopoliikenne turvallisuussyistä sallitaan pyörätiellä.

Mopojen määrä on lähes kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Tieliikennelainsäädännön mukaan mopojen paikka on ajoradalla. Pyöräteillä saa ajaa mopolla, jos lisäkilpi sen sallii. Osalla pyöräteistä on mopoliikenne sallittu, mikä aiheuttaa konflikteja voimakkaasti lisääntyneen mopoliikenteen sekä kävelijöiden ja pyöräilijöiden kesken. Liittymissä kääntyvien autoilijoiden on vaikea varautua väistämään rinnakkaista kevyen liikenteen väylää käyttäviä mopoilijoita, mikä on onnettomuusriski.

Kuopion kaupungin katualueilla on jo pitkään ollut käytäntö, jonka mukaan mopoilua ei yleensä sallita kevyen liikenteen väylillä.  Kuitenkin joillakin kaupungin hallinnoimille kevyen liikenteen väylille on jäänyt liikennemerkkejä, jotka oikeuttavat mopoilijoita käyttämään yhdistettyä jalkakäytävää ja pyörätietä. Lisäksi ELY-keskuksen hallinnoimilla kevyen liikenteen väylillä on mopoilu pääsääntöisesti sallittu.

Muutokset Sorsasalossa

Sorsasalossa Virranniementien suuntaisesti kulkevalla kevyen liikenteen väylällä on mopoilu nykyisin sallittu välillä Leppälammentie – Puikkarintie, mutta liikennejärjestelyjä muutetaan niin, että mopoilu on mahdollista jatkossa vain Virranniementien ajoradalla, jossa nopeusrajoitus on 50 km/h.  

Muutokset Pitkälahden ja Hiltulanlahden välillä

Vitostien eteläosa on aiemmin ollut Ely-keskuksen (ent. tiehallinto) hallinnassa ja siirtynyt vaiheittain Nurmirannantien ja Sormulantien väliltä Kuopion kaupungin hallintaan. Edellä mainitulla tieosuudella on mopoilu nykyisin sallittu kevyen liikenteen väylällä, mutta uuden ohjeistuksen ja pitkään käytössä olleen käytännön mukaisesti mopoilu on jatkossa sallittu vain Vitostien ajoradalla, jossa nopeusrajoitus vaihtelee 50-60 km/h välillä.

Muutokset Matkuksessa ja Pienessä Neulamäessä

Matkuksen teollisuusalueen pohjoisosassa on mopoilu sallittu nykyisin Matkuksentien rinnalla kulkevalla kevyen liikenteen väylällä. Samoin Pienessä Neulamäessä Pienen Neulamäentien rinnalla kulkevalla kevyen liikenteen väylällä on mopoilu nykyisin sallittu. Edellä mainituilla alueilla ei jatkossa saa mopoilla kevyen liikenteen väylällä vaan Liikenneviraston ohjeen mukaisesti ajoradalla.

Muutokset Ely-keskuksen kevyen liikenteen väylillä

Myös ELY-keskuksen hallinnoimilta kevyen liikenteen väyliltä tullaan mopoilu siirtämään ajoradoille Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti. Muutoksia on näin ollen luvassa Vitostien eteläpään (Sormulantiestä etelään), Karttulantien (Vitostie -  Länsirannantie) ja Ritoniementien kevyen liikenteen väylien osalta, joilta kaikilta mopoilu siirretään viereiselle ajoradalle.

Muutosten toteuttaminen

Käytännössä liikenteenohjauksessa muutos näkyy yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie- merkkiä täydentävien lisäkilpien ("Sallittu mopoille") poistamisena. Muutokset tulevat voimaan väyläkohtaisesti sitä mukaa, kun tarvittavat liikennemerkkimuutokset saadaan tehtyä. Muutokset toteutetaan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus: Raimo Kaikkonen, puh. 0295 026 724
raimo.kaikkonen(at)ely-keskus.fi

Kuopion kaupunki: Paula Liukkonen, puh. 044 718 5304
paula.liukkonen(at)kuopio.fi

 


Alueellista tietoa