Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Miten käy EU:n yritystukien?

 

Mikäli ennakkoarviot pätevät, niin vuonna 2014 alkavalla ohjelmakaudella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 mikroyrityksille tarkoitetut tuet pysyvät suurin piirtein samalla tasolla kuin nyt – sen sijaan ELY-keskuksen myöntämät työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan avustukset pk-yrityksille laskevat selvästi. Mikroyrityksillä tarkoitetaan alle kymmenen henkilöä työllistäviä ja pk-yrityksillä 10–250 henkilöä työllistäviä yrityksiä.

"Jos pk-yrityksellä on etenkin isompi investointihanke suunnitteilla, kannattaa sitä viedä nopeasti eteenpäin, mikäli EU-tuki kiinnostaa. Välttämättä vuoden 2014 puolella meillä ei enää ole saman laajuista mahdollisuutta tukea pk-yritysten hankkeita kuin nyt", toteaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Yritysyksikön päällikkö Kari Rintala.

Tulevaisuudessa pk-yritysten tuki painottunee entistä vahvemmin aineettomaan kehittämiseen, kuten kansainvälistymisen ja johtamisosaamisen edistämiseen sekä tuotekehitykseen. Maaseuturahastosta myönnettävät tuet mikroyrityksille säilyvät pääosin ennallaan. Merkittävä muutos koskee työntekijän palkkaukseen kohdistuvaa tukea, käynnistysavustus on jäämässä pois. "Yritystukien tilanne selkenee loppuvuoden aikana taikka vuoden 2014 alussa. Toivotaan, että voimme myös pk-yritysten osalta säilyttää kiinteiden investointien tukemisen, mutta kun EAKR-tuki vähenee ehkäpä 40–50%, niin entistä harvempaa hanketta voidaan tukea" jatkaa Kari Rintala.

Tämän vuoden tammi-elokuun osalta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 tukea sai 74 yritystä, yhteensä 2,1 M euroa. Näihin yrityksiin arvioidaan syntyvän 59 uutta työpaikkaa.

Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin 33 yritykselle yhteensä 2,7 M euroa. Myönnettävillä avustuksilla tavoitellaan n. 16 M euron liikevaihdon sekä n. 4,0 M euron suoran viennin lisäystä eteläpohjalaisissa pk-yrityksissä. Rahoitusta saaneisiin yrityksiin arvioidaan syntyvän 85 uutta työpaikkaa.

Energiatukea myönnettiin yhteensä 826 000 euroa. Tuetuissa kohteissa investoinneilla arvioidaan saatavan 2630 hiilidioksiditonnin päästövähennys aikaan.

Lisäksi maakunnan neljän Leader-toimintaryhmän kautta tulleista hakemuksista myönnettiin tukea 31 yritykselle yhteensä 422 000 euroa.

 

Lisätiedot: Yksikön päällikkö Kari Rintala, puh. 0295 027 615,
kari.rintala(at)ely-keskus.fi

Tuen saajat sivuilla www.ely-keskus.fi


Alueellista tietoa