Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Merenkurkussa pitkäksi venynyt leväsyksy (Pohjalaismaakunnat)

ELY-keskukseen on tullut levähavaintoja mm. Gerbyn–Västervikin saaristosta, Raippaluodonselältä, Köklotista ja Vallgrundista. Myös kaukana merellä on havaittu levää. Viime viikkojen aikana merellä on ollut varsin tyyntä ja tämän vuoksi levää on noussut pintaan ja huuhtoutunut rannoille. Sinilevän esiintyminen merellä loka-marraskuussa ei ole erityisen epätavallista. Sinilevän esiintyminen useita viikkoja peräkkäin tähän aikaan ei kuitenkaan ole yleistä, vaan se on merkki meren rehevöitymisestä ja liiallisesta fosforimäärästä.

Jotta sinilevät voivat kasvaa ja lisääntyä, ne tarvitsevat ravinteiden lisäksi myös valoa. Toisin sanoen levät tältä kaudelta vähenevät ja katoavat muutaman viikon sisään. Useimmissa tapauksissa kyse on ollut Aphanizomenon flos-aque -sinilevästä, joka kasvaa myös kylmässä vedessä ja joka merellä harvoin muodostaa myrkyllisiä esiintymiä. Köklotissa ja Raippaluodonselällä marraskuun alussa otetuissa näytteissä esiintyi myös Nodularia sp. -levää, joka saattaa muodostaa myrkyllisiä esiintymiä. Varmuuden vuoksi on syytä välttää leväisen veden käyttöä pesuun tai saunomiseen. Myös lemmikkieläimet on syytä pitää poissa vedestä.

Itämeren rehevöityminen on prosessi, joka edelleen vaikuttaa merialueeseen voimakkaasti. Sinileväkukinta on 2000-luvulla yleistynyt aiemmin puhtaassa Selkämeressä. Yksi syy tähän on fosforin lisääntyminen merellä. Koska Merenkurkku rajautuu Selkämereen, Merenkurkussa todennäköisesti tulevaisuudessa esiintyy useammin sinilevää. Loppukesästä Selkämerellä havaittiin melko laajoja sinileväesiintymiä ja osa näistä ylsi myös Vaasan saaristoon. Vaikka leväkukinta merellä on vähentynyt, sitä esiintyy vielä saaristossa. Havaintoja on tehty useilla eri paikoilla muutaman kuluneen viikon aikana.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Erikoistutkija Hans-Göran Lax, puh. 0295 027 863
  • Erikoissuunnittelija Vincent Westberg, puh. 0295 027 956

Alueellista tietoa