Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Mellonlahden matalikko kunnostetaan Vuoksella (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttaa ensi viikon maanantaista (27.5) alkaen Vuoksella, Imatrankosken voimalan alapuolella sijaitsevan Mellonlahden matalikkoalueen kunnostuksen. Mellonlahden matalikkoalue soveltuisi hyvin taimenen lisääntymisalueeksi, mutta voimakkaan voimataloussäännöstelyn takia alue kuivuu säännöllisesti. Tämä johtaa taimenten luontaisen lisääntymisen epäonnistumiseen vuosittain. Matalikkoa syvennetään keskimäärin noin 50 cm, jolloin kunnostettava alue pysyy vesitettynä, ja taimenen luontainen lisääntyminen mahdollistuu. Kunnostettavan alueen pohjaa monipuolistetaan isommilla kivillä, jotta eri-ikäisille taimenen poikasille löytyisi suojapaikkoja.

River flows - Life goes

Mellonlahden matalikkoalueen kunnostus on osa Vuokseen liittyvää laajaa River flows - Life goes -hanketta (RiverGo), joka on saanut rahoituksen Kaakkois-Suomi - Venäjä ENI CBC 2014-2020 -ohjelmasta. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on:

1) Vuoksen ja sen ympäristön biologisen monimuotoisuuden ja luontoarvojen säilymisen edistäminen molemmin puolin rajaa,

2) Viranomaisten välisen rajanylittävän keskustelun ja yhteisymmärryksen kasvattaminen luontoarvoista sekä Vuoksen ja sen luonnonvarojen kestävän käytön tärkeydestä,

3) Paikallisen väestön sekä matkailijoiden ympäristötietoisuuden kasvattaminen Vuoksen alueella Venäjällä ja Suomessa

Yksi hankkeen keskeisimmistä tavoitteista on arvioida vesistörakentamisen vaikutuksia Vuoksen kalastoon ja esittää kompensaatioratkaisuja mahdollisiin haittoihin. Hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus (Luke), Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja yleishyödyllinen julkinen organisaatio "Biologist for Nature Conservation" Venäjältä.

Kunnostuksesta ehkä häiriötä lähialueelle

Mellonlahden matalikon kunnostus aiheuttaa ajoittaista meteliä lähialueelle ja samentaa hetkellisesti alapuolista jokea kunnostusalueen läheisyydessä. Töitä tehdään alueella 27.- 31.5. välisenä aikana, myös helatorstaina. Työt aloitetaan päivittäin viimeistään klo 07:00, ja ne päättyvät noin klo 17 mennessä. Turhaa liikkumista pyydetään välttämään Mellonlahden patotiellä ja työmaa-alueen läheisyydessä.

Mellonlahden kunnostus on jatkumo Imatran kaupungin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Fortumin välistä yhteistyötä, jossa koeluonteisia kunnostustoimenpiteitä taimenten lisääntymisen parantamiseksi on tehty Vuoksella Tainionkosken ja Imatrankosken välisellä alueella vuodesta 2013 alkaen.

Lisätietoja

Mellonlahden matalikon kunnostus:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Vesistösuunnittelija Markus Tapaninen
p. 040 518 9805

RiverGo -hanke:

Johtava vesitalousasiantuntija Pekka Vähänäkki
p. 040 518 8984


Alueellista tietoa