Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Materiaalipulalla ja kustannusten nousulla vaikutusta kesän tietöihin (Pirkanmaa)

Kesän tietyöt käynnistyvät koko maassa poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Äkillinen kustannusten nousu ja materiaalien vaikea saatavuus vaikuttavat myös Pirkanmaan tietöihin, etenkin siltojen korjaukseen. Muutoinkin bitumin, teräksen, kaasun ja betonin kustannustaso ja hankaloitunut saatavuus ovat muokanneet ja voivat vielä jatkossakin muokata tämän vuoden tietyösuunnitelmia.

Syksyyn mennessä Pirkanmaalla korjataan päällysteitä noin 175 kilometriä, kun vielä pari vuotta sitten määrä oli jokseenkin kaksinkertainen. Tänä vuonna päällysteiden kunnossapidon rahoitustaso on yli 7 miljoonaa euroa alhaisempi kuin toissa vuonna. Lisäksi päällystämisen yksikkökustannukset ovat vuodessa nousseet huomattavasti etenkin bitumin kallistumisen johdosta.

Päällystysmäärän vähäisyys johtaa väistämättä teiden kunnon huomattavaan heikkenemiseen. Valtaosa ensi kesän päällystekorjauksista tehdään Pirkanmaan päätieverkolle uusiopäällysteinä. Muuta tieverkkoa hoidetaan lähinnä paikkausten avulla, ja talven aikana syntyneitä alemman verkon reikiä paikkaa koko kesän ajan kaksi paikkausryhmää. Sorateiden kulutuskerrosta parannetaan tänä vuonna Kangasalan ja Pälkäneen suunnilla ainakin Kyynäröntiellä, Keljontiellä ja Haapasaarentiellä.

Materiaalipula vaikeuttaa myös siltojen korjausta

Vaikka betonin ja teräksen hinnannousu, sekä äkisti muuttunut maailmanpoliittinen tilanne hankaloittavat siltojen korjauksessa tarvittavien materiaalien saantia, ELY-keskus korjaa tänä vuonna Pirkanmaalla useamman sillan. Korjausvuoron saavat Sastamalassa Kiikan ylikulku- ja risteyssilta, Kiuralan silta ja Kikkelän silta. Nokialla korjataan Alisenjärven alikulkukäytävä, mutta Lempäälässä Kuljun risteyssillan korjaus viivästyy. Mustajoen putkisillan ja Raivaluoman puusillan uusiminen riippuu muiden urakoiden kustannustasosta.

Vuoden merkittävin sillankorjausurakka, Kärppälänjoen sillan uusiminen Sastamalassa valtatie 12:llä kilpailutetaan vasta loppuvuodesta ja sen toteuttaminen siirtyy pääosin seuraavaan vuoteen.

Tien päällystys käynnissä.