Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Maisemat ruotuun erityisympäristötuilla (Lapin ELY-keskus)

Maatalouden erityisympäristötuet ovat haettavissa huhtikuun loppuun saakka. Vuonna 2013 päättyvää sopimusta voi jatkaa yhdellä vuodella. Uusia erityistukisopimuksia voi kuitenkin hakea vain tiettyihin sopimustyyppeihin.

Yhdistykset voivat hakea arvokkaan perinnebiotoopin tai kosteikon alkukunnostukseen tukea (ns. ei-tuotannollisten investointien tuki). Perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden muovaamia alueita, joita on laidunnettu tai niitetty. Ne ovat lajirikkaita elinympäristöjä ja kylämaiseman komistajia. Jos yhdistys tai viljelijä on jo toteuttanut perinnebiotoopin tai kosteikon alkukunnostuksen ei-tuotannollisten investointien tuella, voi kohteen hoitoon hakea erityistukea. Tänä vuonna päättyviin erityistukisopimuksiin voi hakea vuoden jatkosopimuksia.

Yhdistykset voivat hakea myös sopimusta luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoitoon. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoitokohteet ovat esimerkiksi pellon reunavyöhykkeitä, puukujanteita tai maisemallisesti ja kasvilajistoltaan arvokkaita vanhoja peltoja.

Erityisympäristötukea maksetaan vuodessa enintään 450 euroa hehtaaria kohden ja sitä haetaan 30.4.2013 mennessä. Ei-tuotannollisen investointien tukea haetaan 1.7.2013 mennessä, ja sen suuruus on hoidettavan kohteen pinta-alasta riippuen enintään 1179 euroa hehtaaria kohden. Hakemukset toimitetaan Lapin ELY-keskukseen.

Pelkosenniemellä lampaat avarsivat kylämaiseman

Mannerheimin lastensuojeluliiton Pelkosenniemen paikallisyhdistys on hoitanut erityistuen avulla kylämaisemaa Kemijokivarressa. Kohteen raivaus ja aitaaminen lampaiden laitumeksi rahoitettiin erityistuella. Jatkossa lampaat huolehtivat, että jokivarren pajukot pysyvät poissa ja kaunistunut kylämaisema säilyy. Kohde on lähellä kylän keskustaa ja lampaat ovat maisemanhoidon ohella myös kyläläisten silmänilona sekä mukana koulun ja päiväkodin toiminnassa. Mannerheimin lastensuojeluliiton Pelkosenniemen paikallisyhdistyksestä voi tiedustella kokemuksia erityistuen hakemisesta.

Hankkeen neuvojat auttavat erityistukihaussa

Erityistukien hakuun saa apua Maisemat Ruotuun -hankkeesta, joka toimii Etelä- ja Keski-Lapissa sekä Kainuussa. Hankkeen tavoitteena on aloittaa säännöllinen hoito arvokkailla maisema- ja kulttuuriympäristökohteilla. Keskeisiä rahoitusmuotoja ovat maatalouden erityistukimuotojen lisäksi rakennusperinnön hoitoavustukset ja EU-hankerahoitus. Monessa kohteessa maisemaa voidaan hoitaa laiduntamalla osapuolten välisellä sopimuksella ilman ulkopuolista rahoitustakin.

Lue lisää:

Lisätietoja ympäristötuen erityistukien hakemisesta Maisemat ruotuun -hankkeesta:
Suunnittelija Piritta Peurasaari, puh. 0295 037 484,
[email protected]
Suunnittelija Merja Lipponen, puh. 0295 037 427,
[email protected]
Maisemanhoidon neuvoja Kirsi Koskela, puh. 040 728 5813,
[email protected]

Lisätietoja Pelkosenniemen maisemanhoitohankkeen kokemuksista:
Mannerheimin lastensuojeluliitto, Pelkosenniemen yhdistys:
Annika Kostamo, puh. 040 134 9940

Lisätietoja ympäristötuen erityistuista:
Lapin ELY-keskus: Toimistoinsinööri Osmo Saloniemi, puh. 0295 037 125,
etunimi.sukunimi(@ely-keskus.fi

EU lippu ja maaseuturahaston tunnuslause.logo


Alueellista tietoa