Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Maisemat ruotuun erityisympäristötuilla

Maatalouden erityisympäristötuet ovat haettavissa huhtikuun loppuun saakka. Vuonna 2013 päättyvää sopimusta voi jatkaa yhdellä vuodella. Uusia erityistukisopimuksia voi kuitenkin hakea vain tiettyihin sopimustyyppeihin.

Yhdistykset voivat hakea arvokkaan perinnebiotoopin tai kosteikon alkukunnostukseen tukea (ns. ei-tuotannollisten investointien tuki). Perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden muovaamia alueita, joita on laidunnettu tai niitetty. Ne ovat lajirikkaita elinympäristöjä ja kylämaiseman komistajia. Jos yhdistys tai viljelijä on jo toteuttanut perinnebiotoopin tai kosteikon alkukunnostuksen ei-tuotannollisten investointien tuella, voi kohteen hoitoon hakea erityistukea. Tänä vuonna päättyviin erityistukisopimuksiin voi hakea vuoden jatkosopimuksia.

Yhdistykset voivat hakea myös sopimusta luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoitoon. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoitokohteet ovat esimerkiksi pellon reunavyöhykkeitä, puukujanteita tai maisemallisesti ja kasvilajistoltaan arvokkaita vanhoja peltoja.

Erityisympäristötukea maksetaan vuodessa enintään 450 euroa hehtaaria kohden ja sitä haetaan 30.4.2013 mennessä. Ei-tuotannollisen investointien tukea haetaan 1.7.2013 mennessä, ja sen suuruus on hoidettavan kohteen pinta-alasta riippuen enintään 1 179 euroa hehtaaria kohden. Hakemukset toimitetaan Kainuun ELY-keskukseen.

Hankkeen neuvojat auttavat erityistukihaussa

Erityistukien hakuun saa apua Maisemat Ruotuun -hankkeesta, joka toimii Kainuussa sekä Etelä- ja Keski-Lapissa. Hankkeen tavoitteena on aloittaa säännöllinen hoito arvokkailla maisema- ja kulttuuriympäristökohteilla. Keskeisiä rahoitusmuotoja ovat maatalouden erityistukimuotojen lisäksi rakennusperinnön hoitoavustukset ja EU-hankerahoitus. Monessa kohteessa maisemaa voidaan hoitaa laiduntamalla osapuolten välisellä sopimuksella ilman ulkopuolista rahoitustakin.

Esimerkkinä voit käydä katsomassa Kainuun ELY-keskuksen uutiskirjeen 3/2012 jutun Maisemat ruotuun -hankkeen kyläkävelyistä.

Lue lisää:
Maisemat ruotuun -hanke (ymparisto.fi)
Ympäristötuen, luonnonhaittakorvauksen, eläinten hyvinvointituen ja ei-tuotannollisten investointien tuen haussa rajoituksia vuonna 2013 (mavi.fi)
Maatalouden ympäristötuen erityistuet (mavi.fi)

Lisätietoja ympäristötuen erityistukien hakemisesta Maisemat ruotuun -hankkeesta:

Ympäristöneuvoja Sari Leinonen
puh. 044 320 1641
sähköposti: [email protected] [sari leinonen]

Suunnittelija Aili Jussila
puh: 029 503 7029
[email protected] [aili.jussila]

Kasvinviljelyneuvoja Matti Partanen
puh. 0400 282 092
sähköposti: [email protected] [matti.partanen]

Lisätietoja ympäristötuen erityistuista:
Kainuun ELY-keskus,
ympäristötukivastaava Pekka Korhonen, p. 029 502 3562


Alueellista tietoa