Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Maatilojen peltovalvonnat aloitetaan Pohjois-Savossa. Tukivuoden 2015 osalta tulokset eivät vielä valmiina (Pohjois-Savo)

Satokauden 2016 kokotilavalvonnat aloitetaan heti hakemusten viimeisen jättöpäivän 15.6.2016 jälkeen. Pohjois-Savossa valvontaan tänä vuonna vajaa 200 maatilaa. Viime vuoteen verrattuna valvottavien tilojen määrä on vähän pienempi. Vähennys johtuu valvontavelvoitteen laskutavan muutoksesta. ELY-keskusalueen sijasta tarkastelu tehdään nyt koko maan tasolla. Maatalouden tukea saa Pohjois-Savossa noin 3750 tilaa.

Maaseutuviraston tietojärjestelmä ongelmien vuoksi vuoden 2015 valvontojen tulokset eivät vielä ole valmiit. Pohjois-Savon ELY-keskuksen valvontapäällikkö Pauli Lehtonen kertoo, että tilanne on erikoinen,  koska uutta valvontaa aloitetaan ennen edellisen vuoden valvontojen tuloksia. - Viime vuonna valvonnassa 2015 olleille tiloille on toimitettu valvonnan yhteenvetotiedot, mutta tulokset seuraamuksineen voitaneen toimittaa vasta syksyllä vuoden 2015 tukipäätösten yhteydessä, Lehtonen arvioi.

Peltolohkorekisteriin liittyvät, uusien ilmakuvien perusteella tehtävät tarkastukset pelloilla ovat aloitettu jo aiemmin keväällä. Myös eläinvalvonnat jatkuvat läpi kesän. Suotuisa kevät ja hyvin käyntiin lähtenyt kasvukausi jouduttavat myös valvontojen tekemistä.

Valvonnoissa tarkastetaan tiloilla tehtyjen toimenpiteiden tuki- ja korvauskelpoisuus

Kokotilanvalvonnoissa tiloilla tarkastetaan viljelijöiden päätukihaussa jätettyjen hakemusten tietoja. Valvonnassa tarkastetaan kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit sekä viljelytapa ja muut tukikelpoisuuteen vaikuttavat asiat eri tukien osalta. Pinta-alojen mittauksessa käytetään sähköistä mittausta ilmakuvilta ja gnss-mittalaitteita. 

Tarkastuksissa valvotaan myös maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseen kohdistuvia toimenpiteitä, kuten vesistöihin rajoittuvien peltojen suojavyöhykkeitä ja ravinteiden käyttöä viljelyssä. Ympäristökorvaukseen liittyviä asiakirjoja, esimerkiksi viljavuustutkimus, viljelysuunnitelma ja viljelymuistiinpanot tulee viljelijän esittää valvojalle. 

Kokotilanvalvonnat tehdään pääsääntöisesti työpareittain ja tilakäynti saadaan tehtyä yleensä yhden päivän aikana. Peltovalvonnasta pyritään ilmoittamaan viljelijöille etukäteen, sen sijaan joitakin eläinvalvontoja tehdään ennalta ilmoittamatta.  

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tavoitteena on tehdä valvonnat valmiiksi marraskuun puoliväliin mennessä, jotta maksatus voidaan aloittaa suunniteltujen aikataulujen mukaan. Päätavoitteena viljelijätukien valvonnalla on varmistaa, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikein ja tasapuolisin perustein koko maassa. Tilat, jotka valvotaan, valitaan satunnaisella otannalla tai riskianalyysin perustuen, joten mikä tahansa tila voi tulla valvotuksi.

 

Lisätietoja: 
valvontapäällikkö Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh.  040 5316 678 pauli.lehtonen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa