Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Maatalouden ja ranta-alueiden luonnonhoidon ehdotukset kommentoitavana - Tule tutustumaan Pyhärannan uusiin kohteisiin 21.1.2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima kosteikkojen, luonnon monimuotoisuuden ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitteluhanke Pyhärannan kunnan alueella on luonnoskarttavaiheessa. Maanomistajilla on nyt mahdollisuus kommentoida ehdotuksia.

Suunnittelualueilta löytyi runsaasti maatalouden luonnon monimuotoisuuskohteita sekä kosteikkojen ja peltojen suojavyöhykkeiden perustamiseen sopivia paikkoja. Suunnittelualueelta on kartoitettu 21 perinnebiotooppikohdetta ja 113 muuta luonnon monimuotoisuuskohdetta. Kohteet ovat peltosaarekkeita, niittyjä, hakamaita ja reunavyöhykkeitä, joilla on monipuolinen kasvilajisto. Alueen erityispiirre on maisemallisesti arvokkaiden katajikkojen runsaus.

Kosteikkopaikkoja on löytynyt 17 kohdetta. Kosteikoille soveltuvista kohteista yleisimpiä ovat peltojen väliset ojanotkot ja alavat, märät painanteet sekä rantakosteikot.

Suojavyöhykesuosituksia valtaojien ja vesistöjen varsille, jyrkille ja kallistaville pellonhelmoille on merkitty suunnitelmaan lähes 12 kilometrin pituudelta. Suojavyöhykkeet soveltuvat myös tulviville pellille, joita on alueella noin sata hehtaaria.

Rantojen käytön suunnittelussa löytyi neljä hehtaaria säilytettäväksi suositeltavaa ruovikkoa. Esimerkiksi niittämällä hyödynnettäviä ruovikoita suunnitelmassa on yhteensä 53 hehtaaria. Laidunnuskäyttöön ja perinnebiotoopiksi sopiviksi on luokiteltu 42 hehtaaria ranta-alueita. Näillä paikoilla on säilynyt niittykasvillisuutta perinteisen karjatalouden ajalta.

Suunnittelun avulla sekä maatalouden että ranta-alueiden ympäristöä kohentavat tuet voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisimmin, mutta toimenpide-ehdotusten toteuttaminen on maanomistajille vapaaehtoista – merkinnät suunnittelukartoissa eivät velvoita mihinkään toimenpiteisiin. Suunnittelu ei myöskään rajaa kartoituksen ulkopuolisia alueita mitenkään tukien ulottumattomiin.

Tervetuloa tutustumaan alueiden luonnoskarttoihin 21.1.2015 klo 11.00-13.30
Pyhärannan kunnanviraston valtuustosalissa, Pajamäentie 4, 23950 PYHÄRANTA
.

Tilaisuudessa voi myös keskustella asiantuntijoiden kanssa ja saada lisätietoa luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutoimien tukimahdollisuuksista.


Lisätietoja:

Silvestris luontoselvitys Oy
Esko Vuorinen p. 050 538 0386 ([email protected])
Petra Nyqvist p. 040 591 8981 ([email protected])

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Mikko Jaakkola p. 040 769 9031 ([email protected])


Alueellista tietoa