Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Maatalouden investointitukien vuoden ensimmäinen tukijakso päättyy tammikuun puolessa välissä (Kainuun ELY-keskus)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitettavat maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki tarjoavat monipuolisen valikoiman mahdollisuuksia erilaisille maatiloille. Tukia voi hakea jatkuvasti. Päätökset tehdään nopealla aikataululla tukijaksojen ja valintamenettelyn jälkeen. Tuet toivotaan haettavan sähköisesti Hyrrä – järjestelmän kautta www.mavi.fi/hyrra .

Investointituista menestyksen eväitä maatilalle

Maatalouden investointitukien tukijaksot vuosittain ovat 16.10 – 15.1., 16.1.–15.3., 16.3.–15.8., 16.8.–15.10. Kuluva ja vuoden ensimmäinen tukijakso päättyy perjantaina 15.1.2016. Hakuajan jälkeen ei voi enää merkittävästi korottaa tukea ja lisätä kustannuksia hakemukseen. Rakentamista ei saa aloittaa eikä konetta ja laitetta saa hankkia ennen tukipäätöstä.

Investointitukea hakevan tilan maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 25 000 euroa viidentenä vuotena tukipäätöksestä. Investointitukea voi saada rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen sekä eräitä kone- ja laitehankintoja ja salaojitusta varten. Maatalouden investointituki koostuu avustuksesta ja/tai korkotukilainasta sekä lainaan mahdollisesti myönnettävästä valtiontakauksesta. Avustus on 10 – 45 %, korkotukilaina 60 – 65 % sekä lainan korkotuki 10 % kohteesta riippuen. Enimmäistukitaso on 1,5 milj. € maatilaa kohden kolmen verovuoden aikana. Pienin myönnettävä tuki rakentamisinvestoinnissa pitää olla yli 7 000 €. Muissa investoinneissa vastaava määrä on yli 3 000 €.

Lisätietoja seuraavista maaseutuviraston suorista linkeistä:
Maatalouden investointituet
Investointituista menestyksen eväitä maatilalle –esite
Tukikohteet ja –määrä

Aloitustuella alkuun maatilan pidossa

Nuoren viljelijän aloitustuen tukijaksot vuosittain ovat 1.11–31.1., 1.2.–30.4., 1.5.–31.7., 1.8.–31.10. Kuluva tukijakso päättyy tammikuun viimeisenä päivänä. Tuki myönnetään hakijalle, joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta päävastuullisena maatalousyrittäjänä harjoittamaan maataloutta ja on hakemuksen vireille tullessa alle 41–vuotias. Hakemus täytyy jättää vireille ennen tilanpidon aloittamista.

Aloitustuessa on kaksi tasoa; korkeampi ja alempi aloitustuki. Tuen määrä on riippuvainen maatilalla saadun maatalouden yrittäjätulon määrästä. Ylemmässä aloitustuessa täytyy tilalla saavuttaa vähintään 25 000 euron maatalouden yrittäjätulo ja alemmassa vähintään 15 000 euron maatalouden yrittäjätulo viimeistään kolmantena vuotena tukipäätöksestä. Molemmissa tuissa maatilan enimmäisyrittäjätulo voi olla korkeintaan 400 000 euroa.

Aloitustuki sisältää avustuksen, lainaan myönnettävän korkotuen ja tuettavan kiinteistön varainsiirtoverovapauden arvon. Aloitustuki on avustuksena joko 35 000 € tai 10 000 € ja lainan korkotuki 30 000 € tai 15 000 € riippuen maatalouden yrittäjätulon määrästä. Korkotukilainaa voidaan myöntää enintään 80 % ja korkeintaan 150 000 € tai 230 000 € aloitustuen tasosta riippuen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat vastike (esim. kauppahinta) hankitun omaisuuden arvosta maa- ja metsätalouteen käytettynä sekä maatilan asuinrakennus. Lisäksi tuettavia kustannuksia ovat maatilan hankinnan yhteydessä ja myös vuoden sisällä tukipäätöksestä hankittavien yritystoiminnan kannalta tarpeellisten maatalouskoneiden ja tuotantoeläinten hankinta.

Lisätietoja seuraavista maaseutuviraston suorista linkeistä:
Nuoren viljelijän aloitustuki
Aloitustuella alkuun -esite


Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus/maaseutupalvelut -yksikkö, yritystutkija Eeva Heikkinen, p. 0295023539, [email protected]

 


Alueellista tietoa