Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Maatalouden investointitukien neljännen hakukierroksen hakemukset valintamenettelyyn (Satakunnan ELY-keskus)

Maatalouden investointiavustuksia haettiin 18.10. päättyneellä vuoden viimeisellä hakukierroksella valtakunnallisesti yhteensä noin 46 milj.euron edestä. Määrärahaa näihin on jaettavissa noin 17 milj.euroa.

Satakunnassa investointihakemuksia on vireillä 44 kpl ja avustusta on haettu 1,9 milj.euroa. Varat päätöksenteolle tullaan jakamaan hakemusten suhteessa, jolloin Satakunta tulee saamaan avustusvaroja noin 700 000 euroa.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikille tukikelpoisille investoinneille ei myönteistä päätöstä pystytä tekemään, vaan tukikelpoisten hakemusten osalta suoritetaan valintamenettely, jossa säädösten mukaisten valintakriteerien perusteella valitaan tuettavat investoinnit. Valintakriteereitä ovat tuen kohteena olevan yritystoiminnan taloudellisiin edellytyksiin vaikuttavat tekijät, toimenpiteen vaikutukset tuen kohteena olevan yritystoiminnan talouteen ja toimenpiteen vaikutukset tuen kohteena olevan maatilan tuotanto-olosuhteisiin työympäristön, luonnonvarojen kestävän käytön tai eläinten hyvinvoinnin kannalta.

Valintamenettelyssä karsiutuneet hakemukset saavat kielteisen päätöksen, poisluettuna 141-tukikohteet (A ja B tukialueiden kotieläinrakennusinvestoinnit, kasvihuonetuotanto ja varastointitukea saavat tuotevarastot). Karsiutuneet 141-tukikohteet siirretään käsiteltäväksi vuodelle 2014. Ne investointitukia hakeneet, jotka saavat kielteisen päätöksen, voivat hakea tukea uudelleen. Vuoden 2014 investointitukien ensimmäinen hakukierros alkaa 16.12.2013 ja päättyy 31.1.2014.

Nuoren viljelijän aloitustukia haettiin tänä vuonna myös ennätysmäärä, yhteensä 50 kpl. Myöskään niiden osalta tälle vuodelle varattu määräraha ei tule riittämään. Jotta kaikille tukiehdot täyttäville hakemuksille pystytään tekemään myönteinen päätös, 29.11.2013 mennessä vireille tulleiden aloitustukihakemusten käsittelyaikaa jatketaan 31.12.2013 sijasta vuoden 2014 puolelle, jolloin saamme käyttöömme uuden määrärahan.

Lisätietoja:
Katriina Rosvall
Maatilarahoitusasiantuntija
p. 0295 022 076


Alueellista tietoa