Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maatalouden byrokratiatalkoot saivat jatkoa Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa on työstetty lähes puolitoista vuotta vapaaehtoisvoimin maatalouden byrokratiaan liittyviä asioita viljelijöiden, asiantuntijoiden ja viranomaisten näkökulmasta. Muutaman aktiivisen viljelijän alulle polkaiseman selvitystyön myötä on eri tahoille valjennut maatalouden säädösviidakon ja viljelijöihin kohdistuvien vaateiden valtava määrä. Nyt turhan byrokratian purkaminen sai jatkoa, kun Etelä-Savon ELY-keskus rahoitti Maaseuturahastosta ProAgrian hallinnoiman hankkeen "Byrokratian hyödyntäminen maatila- ja maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa".

Hankkeessa on tavoitteena sujuvoittaa ja yksinkertaistaa viljelijöihin ja maaseudun pienyrittäjiin kohdistuvaa byrokratiaa tiedottamisen ja yhteistyön keinoin tulevalla ohjelmakaudella. Samalla pyritään vähentämään viljelijän/yrittäjien työkuormaa ja tätä kautta parantamaan myös viljelijöiden jaksamista sekä tukemaan meneillään olevaa rakennemuutosta.

Hankkeessa tehdään neljä esittelytoimenpidettä. Kohteet ovat maito/naudanliha, pelto (vilja, nurmikasvit), luomu, lammas /erikoiskasvituotanto ja elintarvikeyrittäjät (pienet ja mikroyritykset). Hankkeessa työstetään tilan/yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta tarpeellinen byrokratia, joka on järkevää ja hyödyttää yrityksen johtamista ja tuotantotoimintaa. Tämän jälkeen työstetään asiaa viranomaisen ja lainsäätäjän näkökulmasta työpajoissa.

Maatalouden byrokratian vähentämismahdollisuuksista julkaistiin viime keväänä raportti "Mistä tulee luopua? Eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten esittämät byrokratian purku- ja kehittämisehdotukset". Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) ja Maaseutuvirasto (Mavi) vastasivat raportin ehdotuksiin ja osaan tiloille kasaantuvasta turhasta byrokratiasta on jo saatu korjaustoimenpiteitä. Raportin päivitys näiltä osin on loppusuoralla.

Tähänastisen byrokratian selvitystyön aikana on muodostunut hyvä keskusteluyhteys maa- ja metsätalousministeriön, Eviran ja Mavin kanssa. Näiden tahojen edustajat ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan nyt alkavan hankkeen ohjausryhmään, tiedotustilaisuuksiin sekä pilotteihin.

Kyseinen ProAgrian hanke toteuttaa osaltaan hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa byrokratian purkamista. Samalla se tuo esille hyvän byrokratian näkökulmaa aluehallintouudistuksen tarpeisiin. Hankkeen tuloksena halutaan vaikuttaa myös tulevan ohjelmakauden vaatimuksiin viljelijöiden ja maaseutuyrittäjien tukijärjestelmissä.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutupalvelut, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 4074
Palvelu- ja kehityspäällikkö Pekka Häkkinen,  ProAgria Etelä-Savo, pekka.hakkinen(at)proagria.fi, p. 0400 381 432


Alueellista tietoa