Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Maaseutuohjelma kannustaa yrittäjyyteen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman toimenpanossa keskitytään vuonna 2016 yrittäjyyden vahvistamiseen. Maaseudun elinvoimaisuus perustuu kilpailukykyiseen yrittämiseen. Hyvinvointia ja työllisyyttä lisätään ensisijaisesti elinkeinojen kehittämisen kautta. Alueen yritystoimintaa tukemalla kannustetaan yrityksiä ja maatiloja kehittymään sekä luomaan alueelle uusia työmahdollisuuksia.

Maaseutuohjelman rahoituksella voidaan edistää yritysten osaamisen kehittämistä, uudenlaisia yhteistyötapoja ja digitalisaatiota. Myös uusiin kokeiluihin rohkaistaan. Erityisinä painopisteinä ovat biotalous ja matkailu. Maa- ja puutarhatalouteen suunnataan kehittämistoimia toimialan kannattavuuden parantamiseksi sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Yrityksiä kannustetaan tehokkuutta ja tuottavuutta parantaviin investointeihin ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on vuonna 2016 käytettävissä hanke- ja yritystukien rahoittamiseen noin 7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että alueellisesta määrärahasta vähintään 40 % käytetään yritystukiin. Lisäksi erityistavoitteena on, että alueelle saataisiin koottua yritysryhmien kehittämishankkeita. Alueen neljä Leader-ryhmää rahoittavat myös paikallisia kehittämishankkeita ja yrityksiä. Maatilarahoituksen vuoden 2016 määräraha tarkentuu myöhemmin.

Kehittämistoimille on asetettu myös määrällisiä tavoitteita. Tavoitteena on, että vuonna 2016 maaseutuohjelman tuella 70 yritystä joko aloittaa tai kehittää toimintaansa. Maaseutuohjelman rahoituksella on tavoitteena saada alueelle 60 uutta työpaikkaa. Maa- ja puutarhatalouden alalla tavoitteena on 60 maaseutuohjelman avustuksella toteutettavaa investointia sekä 25 uutta maatalousyrittäjää.

Lisätietoa verkosta:

Maaseudun yritystuen suuntaaminen Kaakkois-Suomessa

Hanke ja yritystukien valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa vuonna 2016

Manner-Suomen maaseutuohjelman kehittämishankerahoituksen kohdentaminen ja tukitasojen suositukset Kaakkois-Suomessa

Yritystuen aluerajaukset:

Kouvola

Imatra

Lappeenranta

Kotka

Lisätietoa ELY-keskuksen asiantuntijoilta:

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Maaseudun yritystuet: Jukka Saarni, p.  0295 029 085, Leena Hyrylä, p. 0295 029 047;
Riikka Huhtanen, p.  0295 029 123
Kehittämishankkeet:   Jukka Penttilä, p.  0295 029 077, Leena Hyrylä, p. 0295 029 047
Maatilarahoitus: Juha Leinonen, p.0295 029 068,  Henna Aapro, p.  0295 029 036. 


Alueellista tietoa