Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Maaseudun yritys- ja hanketukien Pohjois-Savon valintajaksot vuodelle 2016 on julkaistu (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku keväällä 2015 käynnistyi Pohjois-Savossa vilkkaasti. Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntövaltuus vuodelle 2015 on noin 11,3 miljoonaa euroa.  Ohjelmakauden viivästymisestä johtuen kuluvan vuoden myöntövaltuuteen sisältyy myös edellisen vuoden osuus.  Vuodelle 2016 myöntövaltuutta hanke- ja yritystukiin on noin kuusi miljoonaa euroa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutuasiantuntija Eija Saarinen kertoo, että tähän mennessä yritystukihakemuksia on jätetty yhteensä 32 kappaletta ja niissä avustusta on haettu yhteensä 2,98 miljoonaa euroa. Hanketukihakemuksia ELY-keskukseen on tullut yhteensä 29 ja niissä rahoitusta on haettu yhteensä reilu 12,6 miljoonaa euroa.  -Rahoitusta on haettu enemmän, kuin myöntövaltuutta on käytettävissä, joten käsittelemme saapuneet tukihakemukset valintajaksoittain. Arvioimme jakson aikana saapuneet hakemukset valintaperusteiseen järjestykseen, jonka jälkeen rajoituspäätös tehdään, Saarinen kertoo valintaprosessista.

-Päätöksiä maaseuturahaston hanke- ja yritystukihakemuksiin ei vielä ole teknisistä ongelmista johtuen päästy tekemään. - Maaseutuviraston 12.11.2015 antaman tiedotteen mukaan pääsemme tekemään yritystukien päätöksiä paperipäätöksinä joulukuun puolivälissä, Saarinen kertoo. Hanketukien päätöksen teon alkamisesta Maaseutuvirasto on luvannut tiedottaa marraskuun loppuun mennessä.

 

Hanke- ja yritystukien valintajaksot Pohjois-Savossa vuonna 2016

Hanke- ja yritystukien haku on jatkuvaa. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Hyrrä –palvelussa (www.mavi.fi/hyrra).  Pohjois-Savon ELY-keskus pisteyttää hakemukset valtakunnallisten valintakriteerien perusteella kunkin valintajakson päätyttyä, minkä jälkeen valmistellaan tukipäätökset.

Pohjois-Savossa maaseuturahaston hanke- ja yritystukien valintajaksot vuodelle 2016 ovat:

Yritystukien valintajaksot:

  • 1.1.- 29.2.2016
  • 1.3.-30.4.2016
  • 1.5.-30.6.2016
  • 1.7.-31.8.2016
  • 1.9.-31.10.10.2016
  • 1.11.-31.12.2016

Hanketukien valintajaksot:

  • 1.11.-29.2.2016
  • 1.3.-31.5.2016
  • 1.6.-31.10.2016

Perustamis- ja investointitukea voivat hakea maaseudun yrittäjät eikä maatilakytköstä vaadita. Yrityksen perustamistukea voi saada uuden yrityksen perustamiseen ja jossain tapauksissa yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen. Yritysten investointitukea myönnetään tuotantotilojen tai uusien koneiden hankkimiseen sekä rakentamiseen. Yrittäjä voi saada tukea myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen jonka avulla voi selvittää esimerkiksi kannattaako hankkia valmis tuotantorakennus vai rakentaa uusi.

Hanketukia voivat hakea yhteisöt, kuten järjestöt, oppilaitokset, kunnat, kehitysyhtiöt ja kyläyhdistykset. ELY-keskus keskittyy erityisesti elinkeinojen kehittämistä koskevien koulutus, tiedotus ja yhteistyöhankkeiden rahoittamiseen. Maaseudun asukkaat voivat kehittämishankkeiden avulla esimerkiksi kehittää asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä. Tukea voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen tai kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen. Näitä toimenpiteitä rahoittavat lähinnä LEADER -ryhmät. 

Liite
Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2016 (pdf)

 

Linkit:

 

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa:
Maaseudun yritys- ja hanketuet:
yritystutkija Pekka Stjerna, puh. 0295 026 625, pekka.stjerna(at)ely-keskus.fi
maaseutuasiantuntija Eija Saarinen, puh. 0295 026 623. eija.e.saarinen(at)ely-keskus.fi
Leader-asiantuntija Tuulikki Vesterinen, puh. 0295 026 639, tuulikki.vesterinen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa