Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut avautuvat 11.5. (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Maaseudun yritys- ja hanketukien haku avautuu ensimmäistä kertaa sähköisenä. Suurin osa hauista alkaa 11.5.2015, jolloin haettavaksi tulevat maaseudun yritystuet, osa yleishyödyllisistä investointi- ja kehittämishankkeista, tiedonvälityshankkeet,  valtakunnalliset koordinaatiohankkeet sekä maaseudun innovaatioryhmien (EIP) hankkeet.

Koulutushankkeiden sekä yhteistyötoimenpiteen mukaisten hankkeiden haku aukeaa kesäkuussa. Kesäkuussa aukeaa myös vesihuolto- ja kyläverkkoinvestointien haku. Päätöksenteko alkaa syksyllä.

Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Hyrrä-palvelussa (www.mavi.fi/hyrra). Sähköiseen asiointiin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Lisäksi hakijan tulee huolehtia ennen hakemuksen tekemistä, että hänellä on kirjautumiseen tarvittava Katso-tunniste ja valtuutukset tehtynä osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Aloittava yrittäjä voi hakea tukea myös ilman Katso-tunnistetta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Leader-ryhmät neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-järjestelmän käytössä. Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Perustamis- ja investointitukea yrityksille

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät – maatilakytköstä ei vaadita. Yrityksen perustamistukea voi saada uuden yrityksen perustamiseen ja jossain tapauksissa yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen.

Yritysten investointitukea myönnetään tuotantotilojen tai uusien koneiden hankkimiseen sekä rakentamiseen. Yrittäjä voi saada tukea myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Toteutettavuustutkimuksella voi selvittää esimerkiksi kannattaako hankkia valmis tuotantorakennus vai rakentaa uusi.

Hanketuissa monia mahdollisuuksia kehittämiseen

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten järjestöt, kyläyhdistykset ja oppilaitokset. Maaseudun asukkaat voivat kehittämishankkeiden avulla esimerkiksi kehittää asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä. Yleishyödyllisinä investointeina tukea voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen tai kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita.

Maaseudun innovaatioryhmien (EIP) hankkeet tavoittelevat käytäntölähtöistä maa- ja metsätalouden, elintarvikkeiden jalostuksen tai biotalouden innovaatiota. Maa- ja metsätalousministeriö valitsee noin 10 EIP-ryhmää kaudelle 2014–2020.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta:

Yritystuet:

 • Sirkka Rantala, 040-707 6138
 • Janne Rekola, 050-395 2838

Hanketuet:

 • Marja Anttila, 040-557 7165
 • Jarmo Lamminen, 040-700 7167
 • Seppo Jaakonmäki, 040-593 4601

Sähköpostit muodossa [email protected]

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksot vuonna 2015

Maaseuturahaston haku avautuu 11.5.2015, jolloin haettavaksi tulevat yritystuet sekä osa hanketuista. Kokonaisuudessaan hanketukien tukimuodot ovat haettavissa kesäkuun 2015 aikana. Haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan tukijaksoittain.

Maaseudun kehittämisestä annetus lain 28/2014, 34 §, 1. momentin sekä 37 § ja valtioneuvoston asetuksen 1174/2014, 35 § a (muutos 1.5.2015) perusteella Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien valintajaksot vuonna 2015 ovat:


Yritystukien valintajaksot:

 • 11.5. - 31.5.2015
 • 1.6. -31.7.2015
 • 1.8. - 31.10.2015


Hanketukien valintajaksot:

 • 11.5. - 30.8.2015
 • 1.9. - 31.10.2015


Valintajaksojen määrärahat:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntövaltuus vuodelle 2015 on 12 826 800 miljoonaa euroa, josta

 • yritystukien kolmelle valintajaksolle on mahdollista kohdentaa keskimäärin 2,8 miljoonaa euroa/valintajakso
 • hanketukien kahdelle valintajaksolle on mahdollista kohdentaa keskimäärin 2,1 miljoonaa euroa/valintajakso

Alueellista tietoa