Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maaseudulle miljoonia Kaakkois-Suomessa
- Maaseutuohjelman toteutus täyteen vauhtiin (Kaakkois-Suomi)


Maaseudun yritysrahoitusta myönnettin Kaakkois-Suomessa lähes 40 yritykselle yhteensä 3,1 milj. euroa. Yrityshankkeissa arvioidaan syntyvän 99 uutta työpaikkaa Kaakkois-Suomeen. 

Vuonna 2016 maaseutuohjelman hanke- ja yritystukien päätöksenteko vihdoin käynnistyi, joten ohjelman toimeenpano pääsi täyteen vauhtiin. Myös ohjelman muiden toimenpiteiden (mm. maatilarahoitus, neuvontakorvaus, luomukorvaus ja ympäristösopimukset) toteutus eteni sujuvasti. Tukien maksatuksissa päästiin vuoden aikana myös hyvin liikkeelle. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki vuoden 2016 aikana yhteensä 39 maaseutuohjelman yritystukipäätöstä (Etelä-Karjala 16 kpl ja Kymenlaakso 23 kpl). Tukea myönnettiin yrityksille yhteensä noin 3,1 milj. euroa (Etelä-Karjala 0,8 milj. € ja Kymenlaakso 2,3 milj. €). Pääosa tuesta myönnettiin yritysten investointeihin. Toimialoittain tukea myönnettiin eniten elintarvikkeiden jalostukseen, puun jatkojalostukseen sekä metalli- ja matkailualoille. Yrityshankkeissa arvioidaan syntyvän 99 uutta työpaikkaa. Yritystukien kysyntä oli vuoden aikana kohtuullisen vaimeaa, vaikka ohjelmarahoituksen mahdollisuuksia markkinointiin monipuolisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Mahdollisuuksien maaseutu - Kaakkois-Suomi

Sen sijaan kehittämishankkeiden osalta maaseuturahoituksen kysyntä oli Kaakkois-Suomessa vilkasta ja vain noin puolet haetuista hankkeista voitiin rahoittaa. Maaseutuohjelman rahoituksella parannetaan yrittämisen ja elämisen edellytyksiä Kaakkois-Suomen maaseudulla. Elinkeinollisilla hankkeilla edistetään yrittäjien ammatillista osaamista ja yhteistyömahdollisuuksia sekä etsitään uusia yrittämisen mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisten hyvinvointipalveluiden tuottamisessa alueen asukkaille.

Maaseutuohjelman kehittämishankkeisiin ELY-keskus myönsi vuonna 2016 tukea yhteensä 6,8 milj. euroa (Etelä-Karjala 4,3 milj. € ja Kymenlaakso 2,5 milj. €). Rahoitetut kehittämishankkeet toteuttavat hyvin alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmamme ("Mahdollisuuksien maaseutu – Kaakkois-Suomi") painopisteitä. Koulutus- tiedonvälityshankkeisiin (10 kpl) tukea myönnettiin yhteensä 1,5 milj. euroa, yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin (7 kpl) yhteensä 1,1, milj. euroa, yleishyödyllisiin investointihankkeisiin (3) yhteensä 1,7 milj. euroa sekä elinkeinojen kehittämishankkeisiin (13 kpl) yhteensä 2,6 milj. euroa.

Rahallisesti suurimmat tukisummat myönnettiin kahteen valokuituinvestointiin Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle. Elinkeinollisesti merkittävimpiä hankkeita rahoitettiin matkailuun, metsätalouteen ja maatalouteen. Ympäristöhankkeista suurin panostus kohdistui Pisara -hankkeeseen. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toteuttamassa hankkeessa parannetaan veden laatua Lappeenrannan Haapajärven, Kivijärven Kuuksenenselän, Kuolimon ja Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueilla. 

Maaseuturahoitusta on kohdennettu lisäksi alueen monipuolisten retkeilymahdollisuuksien parempaan hyödyntämiseen.  Maaseutuohjelman mahdollisuuksista sekä toteutuneista hyvistä hankkeista ja käytänteistä viestiminen koetaan tärkeäksi, minkä johdosta rahoitettiin Kaakkois-Suomen maaseudun viestintähanke Kaakon Kantri.

Maatilarahoituksessa oli myös suhteellisen vilkas vuosi. Nuoren viljelijän aloitustukea myönnettiin yhteensä 21 hankkeelle. Tukea investoiville maa- ja puutarhatiloille sekä kasvihuoneille myönnettiin 59 hankkeelle. Yhteensä aloitus- ja investointitukia myönnettiin avustuksina noin 3,7 milj. euroa (Etelä-Karjala 1,4 milj. € ja Kymenlaakso 2,3 milj. €). Avustuksen lisäksi ELY-keskus myönsi osalle hankkeita korkotukea yhteensä noin 6,6 milj. euron lainapääomalle.

Luomu voimistuu

Luonnonmukainen tuotanto etenee vauhdilla Kaakkois-Suomessa. Vuonna 2016 luomuala oli noin 15 000 ha, jossa kasvua peräti 11 %. Kaakkois-Suomen ELY-keskus maksoi luomuviljelijöille luomukorvausta vuonna 2016 yhteensä 2,7 milj. euroa.

Maaseutuohjelman ympäristösopimuksien avulla parannetaan maaseutuluonnon monimuotoisuutta sekä tuetaan alkuperäisrotujen kasvatusta. Näihin sopimuksiin perustuen ELY-keskus maksoi tukia viime vuonna noin 0,5 milj. euroa.


Lisätietoja:  Yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen, p. 0295 029 078


Alueellista tietoa