Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Maantietä 924 välillä Simo-Alaniemi levennetään ja tien rakennetta parannetaan (Lappi)

Maantietä 924 Simo-Alaniemi parannetaan kesän ja alkusyksyn aikana. Tie on erittäin kapea ja mutkainen. Tien liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä parannetaan tietä leventämällä ja parantamalla tien rakennetta. Tie myös päällystetään uudelleen 22 kilometrin matkalla. Työt alkavat heinäkuun ensimmäisellä viikolla ja ne valmistuvat syyskuun aikana.

Tien kunnostamissuunnittelussa on hyödynnetty vuonna 2015 käynnistyneen Päällysteiden Ennakoivan Hoidon ja Kunnossapidon Ohjelmointi (PEHKO) -pilottiprojektin työkaluja. Lähtötietoina on käytetty ensimmäistä kertaa Suomessa ns. jatkuvaa taipumamittausta, jolla mitataan tierakenteen kantavuutta. Laserskannerimittauksilla on tarkasteltu tien poikkileikkausmuotoja ja maatutkalla on tutkittu tierakenteet.

Tien parantamiseen on saatu rahoitus korjausvelkaohjelmasta. Tie on tärkeä puutavara- ja turvekuljetusten reitti.

Tien korjaustöistä aiheutuu tienkäyttäjille haittaa heinä-syyskuun aikana.

Lisätietoja: projektipäällikkö Matti Ryhänen, puh. 0295 037 255


Alueellista tietoa