Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Maantien 8714 Lehtovaara-Viinamäki lakkauttaminen välillä Lahnasjärvi - mt 870 (Tuhkalantie), Kajaani ja Sotkamo (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käynnisti syksyllä 2017 tiesuunnitelman laatimisen maantien 8714 Lehtovaara-Viinamäki lakkauttamiseksi välillä Lahnasjärvi - mt 870 (Tuhkalantie). Suunnitelmasta on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja suunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä. Saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut, että suunnittelun jatkamiselle ei ole riittäviä perusteita ja on sen vuoksi keskeyttänyt tiesuunnitelman laatimisen. Kyseinen tieyhteys säilyy ELY-keskuksen ylläpitämänä maantienä nykyisellä paikalla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvittää yhdessä Terrafame Oy:n kanssa kaivostoiminnan vaatimia liikennejärjestelyjä toiminnan laajentuessa maantien pohjoispuolelle suunnitelluille kaivoksen tuotantoalueille.

Lisätietoja:

Tienpidon asiantuntija Jussi Sääskilahti, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 288


Alueellista tietoa