Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Maanteiden kesän 2016 päällystystyöt (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella päällystettävä tiepituus tulee olemaan tänä kesänä n. 450 km, mikä on yli 100 km viimevuotista enemmän. Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjamaan maakuntien alueilla ELY-keskus käyttää maanteiden päällystämiseen ja paikkaamiseen tänä vuonna noin 19 M€, joka on noin 5 M€ enemmän kuin viime vuonna. Käytössä on niin sanottua korjausvelkarahaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella päällystys- ja paikkaustyöt suorittaa kesällä 2016 Skanska Asfaltti Oy ja Lemminkäinen Infra Oy.

Nykyisellä rahoituksella pystytään pitämään vain vilkkaimmat päätiet (pituus 1000 km) nykyisessään kunnossa. Näillä, pääsääntöisesti valtateillä, huonokuntoisia kohtia on alle 60 km. Muiden päällystettyjen teiden (pituus 5000 km) kunto huononee edelleen, huolimatta korjausvelkarahoituksen kohdentumisesta juuri näille teille. Näistä teistä huonokuntoisia on jo lähes 700 km. Vuosittain huonokuntoisten määrä lisääntyy neljänneksellä Pohjanmaan maakuntien alueilla.

Maanteiden päällysterahoitus on pysynyt samalla tasolla vuosikaudet. Öljyn alhainen maailmanmarkkinahinta heijastuu bituminhinnan kautta päällysteen hintoihin. Lauha talvi ja nollan molemmin puolin vaihdellut lämpötila on rapauttanut päällysteitä voimakkaasti.  Paikatut tiet ja ohuet päällysteet eivät kestä sään ja liikenteen aiheuttamia rasituksia. Muulla tieverkolla päällysteiden kuntoon heijastuu myös tierakenteisiin pääsevä kosteus sekä maateiden runkojen ikääntyminen sekä siitä johtuva tienrungon rapautuminen.

Kesän 2016 merkittävimpiä päällystyskohteita maateillä ovat:

Vt. 3 Jalasjärvi - Koskenkorva
Vt. 16 Ylistaro - Lapua
Vt. 16 Hoisko - Möksy
Vt. 18 Keskikylä - Väätäiskylä (Keski-Suomen ELY)
Kt. 44 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen raja - Kauhajoki
Mt. 687 Jurva - Teuva
Mt. 747 Ytteresse - Åsbacka

Lisäksi Soiniin keskittyy merkittäviä kohdekokonaisuuksia Alajärven, Karstulan ja Keski-Suomeen Multian suuntaan.

Kartta päällystyskohteista

Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat vasta myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia. Pyrimme tiedottamaan aikatauluista ja muutoksista myös Twitterissä @EPELYkeskus.

Ajantasaista tietoa tietöistä löytyy Liikenneviraston internetsivuilta  http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi


Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päällystystöistä:

  • Insinööri Timo Kulmala, puh. 040 542 7676

Alueellista tietoa