Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Maanomistajat innokkaita metsien suojeluun Lapissa (Lapin ELY-keskus)

Metsää suojellaan innokkaasti Lapissa. METSO-ohjelma on monelle maanomistajalle tuttu ja osa kannattavaa metsätaloussuunnitelmaa. METSO-ohjelman vuotuiset suojelutavoitteet on saavuttu Lapissa joka vuosi ohjelman alusta alkaen.

Lapin ELY-keskus saavutti vuoden 2014 suojelutavoitteen 1200 hehtaaria jo kesäkuussa. Vuonna 2014 Lapissa toteutettiin suojelusopimuksia yhteensä 1700 hehtaarille eli 63 tilan kanssa.

Osana METSO-ohjelmaa Lapin kokonaisosuudesta toteutettiin NATNET Life+ -hankkeessa 1046 hehtaaria. Pysyvä suojelusopimus solmittiin Lounais-Lapissa 40 tilan kanssa. "Vuoden 2016 loppuun jatkuva EU-rahoitteinen NATNET -hanke on kolmessa vuodessa suojellut 1607 hehtaaria eli 57 % kokonaistavoitteestaan. Lisäksi hankkeessa on tehty luonnonhoitosuunnitelmia ja suo- sekä metsäelinympäristöjen ennallistamistöitä." kertoo projektipäällikkö Rauhala.

NATNET –hankkeessa vuoden 2015 toteutustavoite on 800 hehtaaria. Kiristyneet määrärahat rajoittavat toteutusta muualla Lapissa ja Lapin ELY-keskuksen hankkeen ulkopuolisia yksityismaita voidaan toteuttaa METSO- suojeluun ensi vuonna 200 hehtaaria.

"Maanomistajat ovat tarjonneet suojeluun enemmän hehtaareja kuin pystymme määrärahojen puitteissa vuonna 2015 toteuttamaan" toteaa tarkastaja Kari Kemppainen Lapin ELY-keskuksesta. "Valtakunnallisesti olemme olleet Lapissa joka vuosi kärkipäässä toteutuksessa. On mahtavaa, että olemme saaneet maanomistajat kiinnostumaan aidosti METSO- suojelusta. Tulevaisuudessa olisi ensiarvoisen tärkeää, että pystyisimme vähenevien määrärahojen puitteissa vastaamaan aktiivisten maanomistajien suojeluhalukkuuteen.

METSO-ohjelma jatkuu valtioneuvoston päätöksellä vuoteen 2025 asti. Sekä Kemppainen että Rauhala toivovat, että maanomistajat tarjoavat kohteita suojeluun jatkossakin kiristyvästä määrärahatilanteesta huolimatta. Hyviä kohteita pyritään aina toteuttamaan!


Alueellista tietoa