Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Maakuntauudistuksen valmistelu liikkeelle Kanta- ja Päijät-Hämeessä (Hämeen ELY-keskus)

Sipilän hallitus julkisti 6.4.2016 maakuntien tulevia tehtäviä ja niiden organisoimista koskevat linjaukset. Niiden mukaan maakunnan liittojen tehtävät ja pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä eräät muut tehtävät siirtyvät maakuntien vastuulle vuoden 2019 alussa.

Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Kanta-Hämeen maakuntajohtaja Timo Reina ja Hämeen ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Savolainen ovat sopineet linjausten perusteella käynnistettävästä valmistelutyöstä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa.

Hämeen liiton ja Päijät-Hämeen liiton maakuntahallitukset tekevät osaltaan valmistelutyön käynnistämistä koskevat tarkemmat päätökset toukokuun aikana. Tarkoitus on, että molempiin maakuntiin kootaan valmistelua tekevä työryhmä, jonka tehtävänä on ensivaiheessa muun muassa tietojenvaihto, valmistelutoimien koordinointi eri organisaatioissa, viestintä sekä tarvittavien taustaselvitysten laatiminen. Työryhmissä on edustus maakunnan tulevien tehtävien kannalta keskeisistä tahoista kummankin maakunnan erityispiirteet huomioiden.

Molemmissa maakunnissa valmistellaan myös sote-uudistuksen toteuttamista. Maakuntien tehtäviä koskeva valmistelu yhteen sovitetaan tämän työn kanssa.

 

Lisätietoja:

Hämeen ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Savolainen, p. 0505521941

Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Jari Parkkonen, p. 0400862977

Kanta-Hämeen maakuntajohtaja Timo Reina, p. 0405558458

 


Alueellista tietoa