Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Luovien alojen CreMA-rahoitus haettavissa - AVEK jakaa tukea monialaisiin tuotekehityshankkeisiin (Satakunta)

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin jakamien CreMA-avustusten haku on käynnissä 22.5.–30.9.2017. CreMAssa etsitään uudentyyppisiä kumppanuuksia luovan alan yritysten ja muun elinkeinoelämän välille.

CreMA lisää luovilla aloilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ja monialaisia ideoitaan toimiviksi tuotteiksi tai palveluiksi. Nyt alkavassa haussa tavoitteena on käynnistää 20–30 pilottihanketta ja näin edistää uusien toimintamallien syntymistä. Yleisempänä tuen tavoitteena on yhtäältä siirtää luovilla aloilla olevaa osaamista muille toimialoille tuote- tai palvelukehityshankkeissa ja toisaalta välittää muilla aloilla olevaa monipuolista osaamista luoville aloille.

CreMA-tukea voivat hakea luovan alan yritykset pilottihankkeeseen, jossa yhteistyökumppanina on vähintään yksi teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys. Hankkeiden tulee synnyttää uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, sovittaa yhteen luovaa osaamista ja perinteisempää yritysosaamista sekä kehittää luovien alojen yrittäjyyttä.

AVEK jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää CreMA-määrärahaa vuonna 2017 enintään 250 000 euroa. CreMA-haku toteutetaan yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Tukipäätökset tekee asiantuntijaraati, jossa on mukana AVEKin, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ELY-keskusten edustajat. Lisäksi CreMA-tukea saaneet hankkeet voivat hakea jatkorahoitusta oman alueensa ELY-keskuksen tukimuodoista.

Satakunnan ELY-keskuksen CreMA-yhdyshenkilö on Timo Klimoff.

Lisätietoja tuen hakemisesta: http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/crema/fi_FI/CreMA/

 


Alueellista tietoa